Fine Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 20 September 2015 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue. Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Some pencil marks on pages. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. 785 lots including seal impressions by Chen ju lai, Zhang chong he, Fang jie kang, Huang bin hong, Xu bei hong, Qi bai shi, Deng san mu and Wu chang shuo, rare books “She yuan mo cui”, “Zheng ban qiao quan ji”, “Gu dong shi san shuo”, “Zhou shi gu wen”, “Gu yu tu shuo”, “Gu yu yin hui”, “Long men shi ku”, “Huang chao wen xian tong kao”, “Bai na ben er shi si shi”, “Er shi er shi za ji”, “Wen xin diao long cun juan liu”, “Shi ji ling zhong”, “Du gong bu shi mu lu juan”, “Meng zi ji zhu da quan juan ba”, “Xu xia ke you ji” and “Hong lou meng gao”, ink rubbings of Huang pu jun bei, Yi ying bei, Li qi bei, antique calligraphy stones and buddhist figures, manuscripts by Zhou zuo ren, Huang yong yu, Shen cong wen, Qi gong, Li wen tian, Bao xi, Feng zi kai, Ma yi fu, Yu ping bo, Ba jin and Shi nan chi, paintings and calligraphies by Zhang xian liang, Zheng ban qiao, Wang si he, etc. Size: 6.7×8.3 inches. 366 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 20 September 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.