Fine Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 22 March 2015 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue. Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Some pencil marks on pages. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. 925 lots including Ming, Qing dynasty and Republic period rare books “Quan tang ji lin”, “Da tong zhuan”, “Zhou yi”, “Tao yuan ming ji”, “Zhu shi shuo yan”, “Bei wei mo zhi bai zhong”, “Yong le da dian ling zhong”, “Jiu tang shu”, “Shi tong tong shi”, “Yuan shi”, “Lun yu shu”, “Gu wen guan zhi”, “Ming shi”, “Shi san jing zhu shu” and “Du shi tong dian”, ink rubbings of stone, sculptures, shi chen bei, Ma ming shi bei and Mi fu’s calligraphy, seal impressions by Lu xun, Huang bin hong, woodblock prints published by Duo yun zhai, Rong bao zhai, stone seals carved by Xie yong, Jiang hong, Yang qian li, Wu chang shuo, Shi nong, Ye zhou, Jin cheng, Wang fu’an, Chen ju lai, etc. Size: 6.7×9.5 inches. 358 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 22 March 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *