Hong Lou Jiu Meng, Duanmu Hongliang’s Old Collection, Canton Treasure 2019 Spring Auction, 22 May 2019 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and outside corners slightly worn. Spine edges slightly rubbed. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
285 lots, including Chinese paintings and calligraphies by Prince Cheng, Qian Yong, Zhang Shizhou, Guo Shangxian, Dun Bai, Wang Hongxu, Liu Yong, Dong Qichang, Wen Zhengming, Zhang Ruitu, Huang Zongyi, Wang Duo, Chen Hongshou, Chen Yixi, Niu Guangxian, Zhao Zhixin, Zha Shibiao, Fang Shishu, Jiang Tingxi, Ren Xiong, Wen Congjian and Guan Daosheng, rubbings “Han Cao Quan Bei”, “Han Han Ren Ming”, “Shi Chen Qian Hou Kong Miao Bei”, “Shi Gu Wen”, “Mi Ge Tie”, “Chun Hua Ge Tie”, “Huang Fu Fu Jun Zhi Bei”, “Han Lang Zhong Zheng Guo Bei”, “Sheng Jiao Xu”, “Cao Zi Jian Bei”, “Huang Ting Jing”, “Lan Ting Xu” and “Dong Po Luo Chi Miao Shi”, rare books” Liang Han Jin Shi Ji”, “Li Bian”, “Li Dai Shi Jing Kao”, “Gu Qi Wu Fan Tu Lu”, “Xiu Xiang Pi Dian Hong Lou Meng”, “Xi You Ji”, “Sui Tang Yan Yi”, “Sheng Ji Tu”, “Er Ya”, “Gong Chen Xiang Gen Zhi Tu”, “Song Ben Mei Hua Xi Pu”, “Cao Ci Bu Shi Ji”, “Wu Mei Cun Si Chao”, “Tian Lai Ji”, “Qin Pu He Bi”, “Gu Shi Yuan”, “Bing Hu Yun Mo”, “Wen Xue Gai Lun”, “Tong Zhi”, “Liu Zi Quan Shu”, “Chu Ci Jian Zhu”, “Wang Wen Gong Wen Chao”, “Chun Qiu Hu Zhuan”, “Da Xue Yan Yi”, “Hou Han Shu”, “Bai Xiang Shan Shi Ji” and “Xi Wu Chan Lue”.
Duanmu Hongliang(Chinese pinyin: Cao Jingping, 1912-1996), was a Chinese author whose works were prominent during the Second Sino-Japanese War and for whom the land and environment were pivotal fictional elements. He was born in Changtu County, Liaoning and died in Beijing on October 5, 1996, at the age of 84.
Size: 8.3×11.2×0.7 inches.
236 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hong Lou Jiu Meng, Duanmu Hongliang’s Old Collection, Canton Treasure 2019 Spring Auction, 22 May 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *