Important Collection of Fine Chinese Paintings and Calligraphy from Asia, China Guardian Hong Kong 2019 Spring Auctions, March 30, 2019 Sale Catalogue HK097

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Light stains on pages showing lot 106 and lot 107. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
157 lots, important collection of fine Chinese paintings and calligraphies from Asia including works by Tao Lengyue, Song Wenzhi, Qian Songyan, Pu Ru, Xu Zhenbai, Wu Dacheng, Wu Hufan, Yu Youren, Huang Binhong, Qi Baishi, Chen Zizhuang, Shi Lu, Wu Guanzhong, Bai Xueshi, Ding Yanyong, Wang Xuetao, Li Keran, Xu Beihong, Huang Yongyu, Jiang Hanting, Chen Banding, Wang Yachen, Qian Shoutie, Zhu Qizhan, Ding Puzhi, Cheng Shifa, Huang Huanwu, Xie Zhiliu, Tang Yun, He Xiangning, Lv Fengzi, Ju Lian, Chen Shuren, Gao Jianfu, Ren Yi, Xu Gu, Wu Changshuo, Wang Zhen, Wu Shixian, Wu Guxiang, Yuan Songnian, Wu Qinmu, Zeng Xi, Yu Fei’an, Zhang Shanzi, Zhang Daqian, Zheng Wuchang, Xiao Junxian, Fan Haolin, Huang Qifeng, Wang Kun, Shen Shijia, Pu Quan, Ni Tian, Cheng Zhang, Zhao Shuru, Zhu Liangcai, Ye Manshu, Hu Yefo, Qian Hui’an, Qian Huafo, Nie Ou, Xu Xi, Jia Youfu, Wang Xuetao, Lou Shibai, Chen Shizeng, Wu Changshuo, Zhang Shuqi, Shu Chuanxi, Huang Zhou, Feng Jianwu, Zhao Wangyun, Yu Tongfu, Ya Ming, Lu Yanshao, Qi Kun, Hu Peiheng, Xiao Xun, Pu Quan, Pu Xian, Zhao Shuru, Huang Junbi, Yu Shaosong, Lin Shu, Ni Tian, Huang Shanshou, Wu Guandai, Wu Guxiang, He Weipu, Gu Linshi, Ren Yi, Wu Youru, Chen Yuandu, Yang Shanshen, Zhao Shao’ang, Deng Fen and Tang Yifen.
Size: 8.3×10.6×0.5 inches.
192 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Important Collection of Fine Chinese Paintings and Calligraphy from Asia, China Guardian Hong Kong 2019 Spring Auctions, March 30, 2019 Sale Catalogue HK097”

Your email address will not be published. Required fields are marked *