Important Modern Chinese Painting and Calligraphy II, Beijing Poly 2019 Auctions, Dec. 2nd, 2019 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
199 lots, modern Chinese paintings and calligraphies including works by Li Kuchan, Shen Peng, Wang Xuetao, Xu Linlu, Li Keran, Ya Ming, Qi Gong, Li Bairen, Lu Yanshao, Bai Xueshi, Zhou Sicong, Qi Baishi, Huang Zhou, Jiang Zhaohe, Guo Moruo, Shi Lu, Wu Changshuo, Pan Tianshou, Liu Yu’ang, Wang Yiting, Liu Hui, Pu Hua, Xu Bangda, Wu Hufan, Ye Qianyu, Guan Liang, Wang Geyi, Zhu Qizhan, Lu Yanshao, Lin Fengmian, Liu Danzhai, Cheng Shifa, Zhao Puchu, Sha Menghai, Lin Sanzhi, Hua Songyan, Li Xiongcai, Tian Shiguang, Liu Jiyou, Wang Xuetao, Qi Gong, Dong Shouping, Pu Jin, Pu Zuo, Chen Shaomei, Lai Shaoqi, Lin Changmin, Wen Yiduo, Fei Xinwo, Wang Juchang, Fang Zhaolin, Huang Yongyu, He Haixia, Zhao Wangyun, Huang Qiutu, Wu Hufan, Wang Jiqian, Xu Bangda, Shen Yinmo, Xu Sangeng, Gao Yong, Li Ruiqing, Fang Gao, Zhang Boying, Ren Bonian, Xie Zhiliu, Jin Xiya, Lu Yifei, Wang Yacheng, Peng Chunshi, Tang Yun, Zhao Jingyu, Song Yugui, Qian Juntao, Zhu Qizhan, Lu Xiaoman, Chen Shizeng, Lu Chen, Zhou Sicong, Liu Wenxi, Wang Ziwu, Qi Liangyi, cUI Zifan, Pan Jiezi, Han Min, Huang Jun, Ren Zhong, Du Ziling, Huo Chunyang, Guo Yizong, Mi Jingyang, Feng Dazhong, Guo Shifu, Shu Tong, Ou Yang Zhong Shi, Zheng Baizhong, Bi Jianxun, Zhu Di, Guan Bu and Li Kun.
Size: 8.2×10.6×0.7 inches.
252 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Important Modern Chinese Painting and Calligraphy II, Beijing Poly 2019 Auctions, Dec. 2nd, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *