Joint Exhibition Collection from Chinese and Korea Masters of Paintings and Calligraphy

$110.00

Text in Chinese and Korea. Original heavy paper boards. Light stains on covers. Illustrations in color. A few foxing. Internally clean, tight, and very good.
The joint exhibition collection from Chinese and Korea masters of paintings and calligraphies, organized by the Korea Fine Arts Association and the Beijing Celebrity Huaxia International Painting and Calligraphy Institute in 2009, including works by Lu Zaichun, Ju Zisheng, Zhang Zhiyuan, Zang Jianjun, Liu Dawei, Ni Ma Ze Ren, Wang Mingming, Feng Yuan, Zhang Song, Wang Xuyang, Miao Zhong’an, Zhang Lichen, Zhang Shijian, Zheng Keming, Yao Zhihua, Yang Jianchen, Wang Peidong, Wang Menghu, Sun Junliang, Wei Zhiren, Wu Zehao, Zhang Dengtang, Shen Dezhi, Tang Li, Wang Yuliang, Chen Liangmin, Wei Jinxiu, Qi Yingshi, Peng Guochang, Gu Yang, Liu Yangshan, Liu Nanping, Ye Xingsheng, Jia Xiangguo, Liu Xuanrang, Chen Yigeng, Jia Xiusen, Xue Guoping, Shen Peng, Zhang Hai, Xie Yun, Dong Wei, Liu Yi, Zhang Xuguang, Yang Bingyan, Zhou Dezhong, Zhang Shufan, Miao Peihong, Lu Zhongnan, Hu Kangmei, Yang Mingchen, Zhang Jie, Wang Jiaxin, Ye Peigui, Chen Zui, Du Xiduan, Huo Ran, Wang Youyi, Li Song, Wu Zhenfeng, Zhang Yongyou, Wang Dianhua and Zhang Fating.
Size: 8.5×11.5×0.6 inches.
133 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Joint Exhibition Collection from Chinese and Korea Masters of Paintings and Calligraphy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *