Letters, Calligraphy and Manuscripts from Celebrities, Zhong Hong Xin 2019 Spring Auction, 15th July 2019 Sale Catalogue ZHX 168

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
394 lots, letters, calligraphies and manuscripts from historical figure including works by Lu Dingyi, Hu Qiaomu, Cheng Siyuan, Zhao Xuan, Zhu Jiahua, Li Tieying, Peng Zhen, Wei Chuantong, Xu Xiangqian, Shen Junru, Peng Wei, Lv Zhengchao, He Guoqiang, Chi Haotian, Xiang Nan, Hu Keshi, Zhou Erfu, Wang Guangying, Kang Sheng, Luo Zhuoying, Yu Youren, Tan Yankai, Wang Fu’an, Zeng Guofan, Jiang Zhongzheng, Bai Chongxi, He Yingqin, Gu Zhutong, Li Zongren, Jiang Zhongzheng, Li Tiejun, Sun Kexing, Luo Zhuoying, Tang Enbo, Wen Jianming, Yan Xishan, Bai Chongxi, Chen Lifu, Liang Hancao, Sun Wen, Kang Youwei, Li Yuanhong, Yi Tengbowen, Wang Wenzhi, Zhang Baixi, Weng Fanggang, Cao Hongxun, Zhao Zhiqian, Shen Xizhou, Huang Yanpei, Zhu Dongrun, Guo Moruo, Cai Yuanpei, Gu Jingzhou, Hu Shi, Ba Jin, Ma Xulun, Ji Xianlin, Qian Zhenhuang, Yi Peiji, Bian Cheng, Shen Yinmo, Huang Junbi, Wang Bomin, Wu Hufan, Guo Moruo, Lin Sanzhi, Hong Yi, Shen Peng, Pan Lingzhao, Wu Zhongqi, Zhang Hairuo, Zhao Puchu, Wu Hufan, Zhang Daqian, Wu Zuoren, Huang Zhou, Qi Baishi, Hu Xigui, Qi Baishi, Zhao Yunhe, Qian Weiguo, Xu Linlu, Chen Dazhang, Mei Lanfang, Li Keran, Wu Guanzhong, Han Meilin, Dai Ze, Zhang Chonghe, Miao Zaixin, Zhang Tianzhu, Liu Shiqun, Liu Wenxi, Luo Xixian, Hou Yimin, Li Shuji, Chen Zhengming, Liu Jicheng, Wang Lixin, Sen Lin, Zhang Longji, Shang Ding, Ai Zhongxin, Zhou Zutai, Hu Zhenyu, Qiu Zhanguo, Yuan Hongru, Wang Yuquan, Hong Lirong, Liu Guanghui, Sun Shunzheng, Zhang Yilai, Yu Xiaoling, Yu Zhenbo, Sun ying, Liu Zhongli, Yu Zhenbo, Dong Zhenzhong, Peng Haiqing and Zhao Chuntian.
Size: 8.3×11.1×0.7 inches.
274 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Letters, Calligraphy and Manuscripts from Celebrities, Zhong Hong Xin 2019 Spring Auction, 15th July 2019 Sale Catalogue ZHX 168”

Your email address will not be published.