Modern Calligraphies, 2012 Beijing Poly Autumn Auction, December 4th, 2012 Sale Catalogue

$80.00

Text in English and Chinese. Illustrations in color and in white and black. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
176 lots, modern calligraphies including works by Shu Tong, Shang Chengzuo, Qi Gong, Shen Yinmo, Kang Youwei, Wu Dacheng, Yang Yisun, Mao Dun, Shen Zengzhi, Feng Zikai, Xie Wuliang, Sha Menghai, Dong Shouping, Guo Moruo, Kang Sheng, Wu Changshuo, Chen Lifu, Hu Hanmin, Xu Shichang, Cao Rulin, Yu Youren, Pu Ru, He Haixia, Fei Xinwo, Wu Hufan, Sha Manweng, Lu Yanshao, Zhao Shaoang, Chen Shuren, Li Xiongcai, Lai Shaoqi, Rong Geng, Huang Miaozi, Tan Zekai, Zhang Yuanji, Deng Wuchang, Wang Fu’an, Lai Chusheng, Lin Sanzhi, Rao Zongyi and Shen Peng.
Size: 8.3×10.6×0.5 inches.
184 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modern Calligraphies, 2012 Beijing Poly Autumn Auction, December 4th, 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.