Modern Chinese Paintings and Calligraphy (III), China Guardian Quarterly Auctions, March 24, 2019 Sale Catalogue BJ1724

$130.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
599 lots, modern Chinese paintings and calligraphies including works by Zhang Shanzi, Chen Banding, Zhou Lianxia, Sun Yunsheng, Qian Shoutie, Lin Fengmian, Zhao Shao’ang, Tang Yilan, Qi Baishi, Wang Xuetao, Liu Jiyou, Huang Junbi, Yu Fei’an, Cao Kejia, Lou Shibai, Sun Qifeng, Zhang Shuqi, Cui Zifan, Lu Guangzhao, Chen Zizhuang, Hu Yuji, Chen Dayu, Sun Song, Wang Senran, Cai Hezhou, Wu Zuoren, Yu Jianhua, Zhang Xinjia, Wen Ying, He Haixia, Lu Yanshao, Wu Changshuo, Qi Liangzhi, Wan Laiming, Fang Junbi, Yu Xining, Qi Liangmo, Xie Gongzhan, Sun Yunsheng, Li Keran, Wang Geyi, Guan Liang, Feng Zikai, Pu Ru, Song Wenzhi, Huang Qiuyuan, Qin Lingyun, Mi Gengyun, Wang Xuezhong, Chen Banding, Zhou Yuanliang, Xu Shiqi, Pan Su, Zheng Mukang, Yuan Songnian, Lin Sanzhi, Wang Xuezhong, Chen Liantao, Wu Hufan, Dong Qiao, Wang Li, Wei Qihou, Li Xiongcai, Yan Wenliang, Shi Lu, Wu Zhongqi, Liu Bingsen, Shen Yinmo, Zhou Erfu, Tian Huan, Xiang Hanping, Wang Xiaju, Wang Shizi, Pu Hua, Shen Zheng, Wu Guangyu, Jin Xiezhong, Feng Zhonglian, Shen Xinhai, Huang Shanshou, Ren Xuan, Qian Hui’an, Ren Bonian, Wang Zhen, Ni Tian, Jin Kaihua, Wu Guxiang, Tao Lengyue, Zhu Meicun, Wu Shixian, Qin Bingwen, Ye Bochang, Shen Ming, Xiao Xun, Xie Tianmin, Zhang Xi, Chen Pu, Wu Jingting, Hu Peihen, Xia Jingguan, Feng Chaoran, Xiao Junxian, Hu Shibo, Fan Haolin, Qi Kun, Zhang Fan, Lang Jingshan, Yin Shaoquan, Xiong Songquan, Zhu Wenhou, Hu Tanqing, Li Ruiling, Feng Kanghou, Jin Zhang, Wang Yachen, Zhang Xiong, Wu Mengou, Wu Bonian, Kong Xiaoyu, Hu Tinglu, Peng Yulin, Jin Xinlan, Xu Zonghao, Zhang Guchu, Lv Fengzi, Yi Lixun, Ding Erzhong, Hong Yi, Sun Ke, Shao Jiquan, Zhang Xiaobin, Liu Yazi, Zhang Shizhao, Xu Shichang, Song Bolu, Yu Youren, Huang Xing, Zhang Boying, Rong Kang, He Weipu, Zheng Xiaoxu, Wu Peifu, Wu Zeng jia, Zuo Zongtang, Fan Zengxiang, Wu Guandai, Wu Daorong, Li Ruiqing, Xie Yucen, Hua Shixun, Jiang Zhijie, Yuan Ying, Jiang Zhongzheng, Zheng Xiaoxu, Lu Runxiang and Meng Guanghui.
Size: 8.2×10.6×1.3 inches.
524 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modern Chinese Paintings and Calligraphy (III), China Guardian Quarterly Auctions, March 24, 2019 Sale Catalogue BJ1724”

Your email address will not be published. Required fields are marked *