Modern Stone Seals, Duoyunxuan Shanghai Spring Auctions, Wednesday 11 July 2012 Sale Catalogue

$50.00

Paperback auction catalogue. Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Pages are clean with light foxing on the catalogue edges, contents are clear throughout. Binding is sound. 82 lots including Shoushan Furong, Qingtian, Changhua chicken-blood, Gaoshan stone seals carved by Jiang cheng zhi, Jin liang liang, Lu kang, Shen ding yong, Chen shen dao, Xu zhi hui, Xu gu fu, Chen hui, Chen ming wu, Zhang lin jun, Yuan hui min, Wu zi jian, Tong yan fang, Xu yun shu, Zhang yon bo, Wu cheng bin, Li hao, Gao shi xiong, Liu yi wen, Tong chen yi, Sun wei zu, Xu qing hua, Wu yi ren, Shi yuan liang, Zhang wei yu, Xu zheng lian, Li wen jun, Tu jian gong, Han tian heng, etc. Size: 8.3×11.2 inches. 74 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modern Stone Seals, Duoyunxuan Shanghai Spring Auctions, Wednesday 11 July 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.