Taipei Yuanshan Art Auction, Ronsen China International 2013 Art Spring Auctions, 27 July 2013 Sale Catalogue

$90.00

Categories: , ,

Hardback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Original red cloth binding. Illustrations in color. Light stains on covers. A few foxing. Internally clean, tight and very good.
575 lots, Chinese ceramics, paintings and works of art including porcelain bowls, water pots, snuff bottles, vases, inkpad boxes, kettles, seal boxes, ewers, censers, brush washers, incense burners, wine vessels, spittoons, porcelain plaques, celadon glazed plates, tea-dust glazed flasks, bottles, water droppers, Longquan, blue and white, famille rose, Doucai, Sancai, Ge, Ru, Ding, Yue, Ci Zhou, Yaozhou wares, some made by Zhou Guozhen, Li Jusheng, Li Mingliang, Wang Qi, Wang Yeting, Wang Dafan and Liu Yucen, Chinese paintings and calligraphies by Li Minglie, Fan Zeng, Zhang Zuozhong, Song Wenzhi, Shi Baihui, Pu Jie, Guan Shanyue, Gao Jianfu, Pu Ru, Li Kuchan, Fu Baoshi, Mei Lanfang, Wang Xijing, Tang Yin, Feng Chaoran, Ma Jin, Wen Jia, Zhao Shibiao, He Jia Ying, Liu Haisu, Ji Jun, Pan Tianshou, Dong Qichang, Fei Danxu, Weng Xiaohai, Qi Gong, Ma Jin, Huang Zhou, Liu Wenxi, Yan Bolong, Wu Hufan, Chen Dayu, Liu Danzhai, Shi Xiangning, Chen Banding, Wang Xuetao, Ye Qianyu, Lin Sanzhi, Tang Yun, Feng Qilin, Dong Qichang, Yuan Kewen, Ge Sha, Zhang Dazhuang, Leng Mei, Feng Qilin, Xing Yifeng, Qi Baishi, Ge Xianglan, Zeng Guofan, Yan Wengui, Zhang Daqian, Chen Hongshou, Xu Beihong, Zheng Banqiao, Wu Daozi and Gu Tieliang, white jade, ice jade, jadeite, hetian jade Ruyi, pendants, chimes, pendants, bracelets, locks, snuff bottles, bangles, congs, incense burners, bowls, rings, axes, plates and jade seed makings, copper and gold buddha figures, copper incense burners, rosewood ornaments, bronze mirrors, Shoushan stone ornaments, Tianhuang raw stone, raw Bahrain stone ornaments, Guangxu ingots, silver, gold, copper coins, Duan inkslabs and inkstones, Zisha teapots by Wang Baogen, Wang Yinxian, Jiang Zhenxiang, He Daohong, Jiang Rong and Gu Jingzhou, cross stitches and long scroll stamps.
Size: 8.6X11.4X1.5 inches
592 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Taipei Yuanshan Art Auction, Ronsen China International 2013 Art Spring Auctions, 27 July 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *