Paintings and Calligraphy, Porcelain, Works of Art, Rare Books, Shanghai Gongmei 2004 Autumn Auction, 13 November 2004 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. A few foxing. Ballpoint pen mark on lot 542. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
508 lots, including Chinese paintings and calligraphies by Qian Songyan, Cheng Shifa, Guan Liang, Xu Cao, Wang Geyi, Lu Yifei, Wang Zhen, Ding Shishu, Jiang Hanting, Ma Jin, Ni Tian, Pang Yuanji, Zhang Renjie, Lin Shu, Zeng Guofan, Luo Zhenyu, Zhen Xiaoxu, Ye Gongchuo, Zhang Tingji, Wu Huayuan, Ma Gongyu, Zhao Shuru, Li Ruiqing, Gao Yong, Hua Shikui, He Shaoji, Wang Shi, Chen Baoschen, Liu Chunlin, Zhang Boying, Shi Dawei, Zhang Guiming, Chen Dayu, Li Kuchan, He Tianjian, He Weipu, Lu Hui, Shen Shijia, Huang Shanshou, Wu Qinmu, Qian Shoutie, Tang Yun, Zhu Meicun, Sun Xueni, Chen Banding, Zhang Daqian, Huang Zhou, Han Min, Gu Bingxin, Qian Hui’an, Zheng Mukang, Fu Baoshi, Gai Qi, Pan Zhenyong, Yang Zhiguang, Zhu Qizhan, Lang Jingshan, Wang Xijing, Wu Shixian, Feng Chaoran, Zhou Huaimin, Lv Fengzi, Xie Zhiliu, Zhang Shuqi, Fei Xinwo, Sha Menghai, Lu Yanshao,, Yu Youren, Zhang Xiong and Dai Xi, some famille rose, blue and white vases and bowls, purple clay teapots, some rare books”pictures of the dream of the red chamber”, “works of calligraphy and painting collected in the Palace Museum”, “collected impressions of seals of Zhao Zhiqian”, “Jiang copybook”, “Kangxi dictionary”, “complete portraits of China event”, “calligraphy and paintings of Ten-bamboo studio” and “collected paintings by famous painters”.
Size: 8.3×10.5×0.7 inches.
258 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Paintings and Calligraphy, Porcelain, Works of Art, Rare Books, Shanghai Gongmei 2004 Autumn Auction, 13 November 2004 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *