Paintings in Fan and Small Size Calligraphy and Paintings, Duoyunxuan Autumn Auctions, Thursday 22 December 2016 Sale Catalogue

$50.00

Paperback auction catalogue. Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Crease near top left corner of back cover. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues published in one. 98 lots including fan leaves paintings by Tang yun, Deng san mu, Tian shi guang, Xiong song quan, Pu hua, Wang xue tao, Chen ban ding, Wu zheng, Wu qing xia, Jiang han ting , Qi bai shi, Zhang da qian, Shen yin mo, Xie zhi liu, Zhang shan zi, Guan liang, Zhao shao’ang, Guan shan yue, Qian shou tie, Ying ye ping, calligraphies and ink paintings by Tong da nian, Zhao shu ru, Wang fu’an , Fang jie kan, Pan tian shou, Wu chang shuo, Liu hai su, Wang ge yi, Lai chu sheng, Zhao yun he, Chen pei qiu, Ding fu zhi, Rong geng, Qian jun tao, etc. Size: 8.3×11.2 inches. 134 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Paintings in Fan and Small Size Calligraphy and Paintings, Duoyunxuan Autumn Auctions, Thursday 22 December 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *