Qian Nian Ci Yun, Beijing Wanlong Auction Co. 15th Anniversary Celebration Contemporary Art Ceramics Special Session, Beijing Wanlong 2014 Auction, June 4, 2014 Sale Catalogue

$85.00

Categories: ,

Hardback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
127 lots, Contemporary Ceramics including porcelain plates, vases and figures painted by Jia Yulan, Yu Zhaoxing, Li Shaoling, Zha Chunming, Duan Wenxiang, Feng Linhua, He Bingqin, Ning Gang, Gong Jianyong, Zhao Chuanyu, Zhou Guozhen, Li Jusheng, Liu Haifeng, Tang Shengyao, Zhang Zhaohui, Ren Ruihua, Li Hui, Luo Xuezheng, Wang Huaijun, Xie Kefeng, Wan Hong, Xiong Guohui, Ma Tie, Hong Jiangjun, Zhang Songmao, Xu Yafeng, Lin Zhengmao, He Shushui, Tian Huidi, Liu Chan, Yang Yunfeng, Liu Wei, Cheng Mingsheng, Lu Ru, Huang Changxiao, Qu xiaoxiang, Xia Xuling, Fan Minqi, Zhu Danchen, Chen Jun, Li Woyuan, Li Wenyue, Xie Bengui, Wu Yanmei, Yu Mingfu, Zhu Zhengrong, Cao Mulin, Liu Shenghui, Wu Zhihui, Cao Aiqin, Li Yuan, Zhao Zhongliang, Peng Rongxin, Pan Wenfu, Wang Junwen, Zhang Fangcun, Li Jun, Zhou Qing, Rao Xiaoqing, Xu Shuo, Xu Huanwen, Zhang Jingshou, Wang Qiuxia, Shui Huijuan, Xia Zhongyong, Wang Ming, Liang Xiaoping, Cao Xia, Wang Shuning, Han Zifeng, Wang Guiying, Cheng Aiguo, Yue Zhilin, Lai Dequan, Yuan Zhiyong, Wang Qi, Ou Yangmin, Shen Shensheng, Wang Enhuai, Dai Yumei, Dai Yujun, Dai Ronghua, Wu Guoxing, Zhong Zhenhua, Sun Yanming, Chen Jinsheng, Zhou Yifan, Liu Wensheng, Huang Yong, Yang Wu, Fu Yaosheng, Deng Jianmin, Tong Yaping, Li Penglai, Zhou Xiaojuan, Shu Kezhong, Xu Wenqiang, Zhou Dahuai, Zhou Furen, Chen Yaoxing, Zhang Jian, Huang Jinshan, Chen Zhenzhong, Liu Zhongkang, Ren Yiping, Li Yanling and Wang Yijun.
Size: 8.5×10.8×0.7 inches.
148 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qian Nian Ci Yun, Beijing Wanlong Auction Co. 15th Anniversary Celebration Contemporary Art Ceramics Special Session, Beijing Wanlong 2014 Auction, June 4, 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.