Rare and Fine Ancient Books, Xiling Yinshe 2015 Autumn Auction, 27th December, 2019 Sale Catalogue

$90.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on front cover. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
166 lots including rare books “Jin Nang Yin Lin”, “Zeng Guang Fen Men Lei Lin Za Shuo”, “Qi Lu Gu Yin Jun”, “Kao Gu Zheng Wen Yin Sou”, “Qiu Ping Yin Cao”, “Xi Jing Zhi Guan Yin Lu”, “Seal Albums of Fei Long Tang”, “You Lin Guan Gu Yin Cun”, “Kong Zi Jia Yu”, “Chang Li Xian Sheng Ji”, “Xin Diao Song Chao Wen Jian”, “Song Xue Zhai Ji”, “Poetry Album of Su Dongpo”, “Yin Xue Bian Wei”, “Liu Ru Shi Quan Ji”, “Da Dai Li Ji”, “Chu Ci Bian Zheng”, “Ji Mu Cang Tao”, “Inkstone Impressions of Guiyunlou”, “Painting Album of Qi Baishi” and “Beijing Letter Paper Collection”.
Size: 8.5×11.2×0.6 inches.
194 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare and Fine Ancient Books, Xiling Yinshe 2015 Autumn Auction, 27th December, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.