Rare Books and Literature, Shanghai Boguzhai 2018 Auction (First), 18 March 2018 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
1034 lots, rare books and literature including “Song Yuan Ke Ju San Lu”, “Jian Yu Ji”, “Hong Xuan Shi Gao”, “Miao Jin Yuan Shi Ci Ji”, “Shan Hai Man Tan”, “Meng Bi Sheng Hua”, “Wan Ci Ji Sheng”, “Chao Zhou Wen Gai”, “Hua Yang Guo Zhi”, “Jiang Xi Tong Zhi”, “Xin Shang Hai Bian Lan”, “Wen Xian Zi Liao”, “Man Wen Zhou Zhe”,” Zi Ben Lun, Yi Xue Quan Shu”, “Zhen Jiu Da Cheng”, “Zhong Guo Huo Bi Wen Ti”, “Xi Xiang Ji Si Juan”, “Mei Lan Fang Wu Tai Yi Shu”, “Shi Jing Jing Hua”, “Chun Qiu Zuo Zhuan Du Zhu”, “Er Shi Si Shi”, “Yin Bing Shi Wen Ji”, “Han Wei Cong Shu”, “Zhan Guo Ce Zuan”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Da Xue Yan Yi Bu”, “Wu Lun Shu”, “Zhu Pi Lun Zhi”, “Pei Wen Zhai Yong Wu”, “Xun Zi”, “Ming Shi Zong”, “Gan Jiu Ji”, “Jiang Guang Xu Jiu Cang”, “Zhuang Zi Yan Lun”, “Su Zi Mei Ji”, “Qing He Shu Hua Fang”, “Sheng Yu Xiang Jie”, “Yong Ning Tong Shu”, “Lang Shi Ning Hua Ji”, “Wu Dai Qiu Hua Gao”, “Ming Jia Han Mo” and “Li Wen Zhong Gong Chi Du”, rubbings “Wu Huang Ke Shi”, “Feng Long Shang Song”, “Li Biao Bei”, “Han Li Qi Bei”, “Cao Quan Bei”, “Hui Fu Shi Bei”, “Zhang Meng Long Bei”, “Yu Gong Gong Bei”, “Song Jing Bei”, “Chu Shui Liang Shu Yan Ta Sheng Jiao Xu”, “Kong Zi Miao Bei”, “Duo Bao Ta Bei”, “Huang Fu Jun Bei”, “Jing Jun Mu Jie Ming”, “Kuai Xue Tang Fa Shu” and “San Xi Tang Fa Tie”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
224 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Literature, Shanghai Boguzhai 2018 Auction (First), 18 March 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.