Rare Books and Red Literature, Shandong Jingwei Hongwen 2013 Spring Auction, March 17, 2013 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
629 lots, rare books including “Er Ru Ting Qun Fang Pu”, “Shan Xi Tong Zhi”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Qian Jin Yi Fang”, “Jian Nan Shi Gao”, “Li Ji Zhu Shu”, “Nan Kai Da Xue Tong Xue Lu”, “Du Du Xin Jie”, “Tui Bei Tu”, “Zhao Gu Ni Xian Sheng Ke Yin Ou Cun”, “Xie Ding Shang Shu”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Man Wen Sheng Xun”, “Yan Lu Gong Wen Ji”, “Da Dai Li Ji, Gu Jin Qian Lue”, “Wu Mei Cun Shi Ji Jian Zhu”, “Yu Yang Shan Ren Jing Hua Jian Zhu”, “Gu Yi Cong Shu”, “Jin Gang Jing”, “Dong Hua Lu”, “Ji Gu Zhai Zhong Ding Yi Qi Kuan Shi”, “Lin Wen Bian Lan”, “Si Wen Jing Cui”, “Jing Yue Quan Shu”, “Si Chuan Tong Zhi”, “He Nan Tong Zhi”, “Xi Qiao Bai Yun Dong Zhi”, “Jun Shi Chao Hui Ben”, “Sun Jia Ding Shi Gao”, “Qi Men Dun Jia”, “Qu Shi Shi Gao”, “Guo Li Fu Dan Da Xue Yi Lan”, “Mao Ze Dong Xuan Ji”, “Ji Nan Gai Kuang”, “Xian Xing Fa Ling Hui Bian”, “Zheng Feng Wen Xian”, “Zhong Guo Gong Chan Dang Fen Dou de Li Shi”, “San Min Zhu Yi Yu Gong Chan Zhu Yi” and “Song Yuan Yin Pu”, manuscripts by Luo Changpei, Liang Hancao, Xu Fu, Chen Jingrun and Li Yansheng, rubbings “Shi Men Ming”, “Huang Fu Jun Bei”, “Wei Gao Zhen Bei”, “Tian Tian Gong de Zheng Bei”, “Wei Gao Qing Bei”, “Long Men Er Shi Pin”, “Da Yuan Dao Jiao Shi Zhang Gong Bei”, “Da Tang Sheng Jiao Xu”, “Duo Bao Ta Bei” and “Deng Zhou Hai Fang Bei”.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
152 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Red Literature, Shandong Jingwei Hongwen 2013 Spring Auction, March 17, 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.