Rare Books and Rubbing Books, China Guardian 2014 Autumn Auctions, November 21, 2014 Sale Catalogue BJ1262

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
114 lots, rare books and rubbings including “Zhong Fa Zhan Zheng Jian Shi Han Zha Ce”, “Liang Tong Shu”, “Yan Jing Da Xue Feng Jing Tu”, “Li Bian”, “Man Han Wen Zhou Zhe”, “Liang Han Ce Yao”, “Wu Di Ji”, “Bai Liao Tu”, “Dun Huang Can Jing”, “Pu Shi Ji”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Kang Xi Yu Zhi Geng Zhi Tu”, “Yin Ping”, “Tang Lu Xuan Gong Ji”, “Xi Fa Ji”, “Yu Zhi Quan Tang Shi”, “Ying Song Ke Ben Lu Chuan Ci”, “Yu Peng Cai Diao Ji”, “Hua Jian Ji”, “Cao Tang Shi Yu”, “Qing Mo Jiang Nan Feng Wu Zhao Pian”, “Xi Zang Zhao Pian”, “Long Hai Xian Zhong Zhou Feng Jing”, “Zheng Jian Shi Pu”, “Bei Ping Rong Bao Zhai Shi Jian Pu” and “Bei Ping Jian Pu”, Rubbing books “Zhou Guo Shu Zhong”, “Zhou Wu Zhuan Ding”, “Qi Zi Zhong Jian Bo”, “Chen Fu Zhai Xian Qin Wen Zi Ji Ta”, “Qing Tong Qi Quan Xing Ta”, “Qin Tai Shan Ke Shi”, “Han Jia Fu Ren Ma Jiang Mu Zhi”, “Han Yin Zhou Bei”, “Han Song Shan San Que Ming”, “Han Shao Shi Shi Que Ming Kai Mu Miao Shi Que Ming”, “Han Zhuan Ji Cui”, “Han Shi Chen Qian Hou Bei”, “Han Lu Xiang Yi Ying Bei”, “Han Shen Gu Jun Shuang Que”, “Han Xi Ping Shi Jing Can Zi Pu”, “Han Wu Liang Ci Hua Xiang Ti Qian”, “Jin Wang Xi Zhi Shu Fo Yi Jiao Jing”, “Jin Wang Xi Zhi Shu Lan Ting Xu”, “Liang Yi He Ming”, “Wei Long Men Er Shi Pin”, “Wei Liu Yu Mu Zhi”, “Tang Yan Zhen Qing Shu Zheng Zuo Wei Tie”, “Tang Yan Zhen Qing Shu Yan Jia Miao Bei Bing Yin” and “Duan Yan Pu”.
Size: 8.3×10.6×0.4 inches.
164 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbing Books, China Guardian 2014 Autumn Auctions, November 21, 2014 Sale Catalogue BJ1262”

Your email address will not be published. Required fields are marked *