Rare Books and Rubbings Books BJ1749, Inexhaustible Awareness —-Dunhuang Manuscripts and Buddhist Documents BJ1750, China Guardian Spring Auctions, 3 June 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue. Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. 230 lots including Tang, Song, Ming, Qing dynasties and Republic period rubbings inscribed, titled or annotated by Shiben shiyi, Pei bo qian, Zhou zhen, Yang xin hou, Zheng zuo zhen, Luo zhen yu, Liu zhi si, some collected by Xu jun, Chen bao chen, Peng zong yin, Qi shu yu, Zhang ting ji and liue, such as rubbings of Diamong sutra by kangxi, stele of Lu shan temple, feng le ting ji stele, lan ting er miao, stone-drum inscriptions, some block-printed or manuscript books “Twenty-four histories”,”Chun qiu jing zhuang ji jie “,”Shuo wen jie zi”, “Yan shi jia xun”, “The lotus sutra”, “Fan wen zheng gong ji” written by Zhao zhen, Bi yuan, Du yu, Xu shen, Yan zhi tui, Fan zhong yan, etc. Size: 8.3×10.6 inches. 338 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings Books BJ1749, Inexhaustible Awareness —-Dunhuang Manuscripts and Buddhist Documents BJ1750, China Guardian Spring Auctions, 3 June 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.