Rare Books and Rubbings, Shandong Jinnuo 2013 Sixth Art Auction, January 13, 2013 Sale Catalogue

$65.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine worn in the middle and foot. Light watermarks on first 6 pages. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
765 lots, rare books and rubbings including rare books “Jiang Shi Zhong Ding Kuan Shi”, “Li Fa Hui Zuan”, “Shan Xi Tong Zhi”, “Su Mi Zhai Lan Ting”, “Yu Chu Xin Zhi”, “Wang Shi Hua Yuan”, “Jin Ke Mo Xuan”, “Kao Gong Ji”, “Li Ke Zhuang Yuan Ce”, “Mao Ting Ke Hua”, “Shan Han Liu Shu”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Zhou Li Zhu Shu”, “Shi Wen Lei Ju”, “Xi Jing Za Ji”, “Li Fa Tong Shu Da Quan”, “Song Wen Shi Xue Ji”, “Hu Shan Sheng Ji”, “Song Shi Shan Fang Yin Pu”, “Dian Shi Zhai Cong Hua” and “Gu Gong Zhou Kan Shuang Shi Hao”, rubbings “Ke Luo Ban Bie Tie”, “Ye Zi Hou Ke Shi”, “Wei Zao Xiang Ti Ji”, “Ou Yang Xun Bei Tie”, “Huai Ren Sheng Jiao Xu”, “Xuan Mi Ta Bei”, “Qing Yun Xian Bei”, “Lin Su Tie”, “Wang Wei Zao Xiang”, “Gai Shi Jun Bei”, “Han Cao Quan Bei Bing Bei Ying”, “Han Chan Bei”, “Dong Wei Cheng Zhe Bei”, “Han Yang Jia Chan Shi”, “Long Zang Shi Bei” and “Yan Zhen Qing Qin Li Bei”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
164 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings, Shandong Jinnuo 2013 Sixth Art Auction, January 13, 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *