Rare Books and Rubbings, Yonghe Jiacheng 2012 Autumn Auction, Dec. 1, 2012 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
524 lots, rare books including “Gu Gong Cang Ci”, “Gu Ming Yan Tu Pu”, “Zhong Guo Li Dai Hui Hua”, “Gu Gong Ji Kan”, “Qing Gao Zong Yu Zhi Shi Wen”, “Yi Yuan Yi Zhen”, “Shi Zhu Zhai Jian Pu”, “Zhang Da Qian Shu Hua Zhan”, “Zhang Da Qian Jin Zuo Zhan Lan”, “Qi Bai Shi Hua Ji”, “Shi Tao Shu Hua Ji”, “Ren Bo Nian Hua Ji”, “Jin Shi Jia Shu Hua Ji”, “Jiu Tang Shu Jing Ji Zhi”, “Lin Wen Zhong Gong Quan Ji”, “Zhang Tai Yue Quan Ji”, “Chang Li Xian Sheng Ji”, “Shi San Jing Ji”, “Ou Yang Wen Zhong Gong Ji”, “Qin Ding Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, “Qin Shu Shu” and “Shuo Wen Jie Zi”, rubbings “Lu Kong Zi Miao Zhi Bei”, “Dong Qi Chang Shu Tian Ma Fu”, “Kuai Xue Tang Fa Tie”, “Da Qin Jing Jiao Liu Xing Zhong Guo Bei”, “Kong Zi Sheng Ji Tu”, “Hong Bao Zao Xiang”, “Xi Ping Can Shi”, “Yu Ti Mei Hua Tu”, “Da Tang San Zang Sheng Jiao Xu” and “Dong Po Shu Sui”, manuscripts by Zong Baihua, He Changqun, Lv Sibai, Liu Wuji, Liu Guizhang, Xue Yongnian, Liu Guosong, Hua Junwu, Wu Zeyu, Yu Weichao, Xin Guanjie, Zhao Yannian, Fang Zengxian, Wu Baoxiao, Jin Meisheng, Ye Shengtao, Hu Shi, Shen Junru, Zhao Shuli, Huang Peiyan and Qian Jiaju.
Size: 8.3×10.6×0.6 inches.
194 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings, Yonghe Jiacheng 2012 Autumn Auction, Dec. 1, 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.