Rare Books and Rubbings, Yonghe Jiacheng 2013 Spring Auction, June 1, 2013 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
330 lots, rare books including rubbings “Cui Hong Mu Zhi” and “San Shi Pan Ming Wen Ta Pian”, manuscripts by Li Hongzhang, Liu Yazi, Chen Bulei, Liang Guiting, Hu Shi, Liang Shiqiu, Qian Zhongshu, Wang Chaowen, Rong Geng, Chang Shuhong, Qian Sanqiang, Zhou Zhenfu, Li Keran, Yang Mo, Liu Baiyu, Hu Jiacong, Wei Yang, Li Qi, Zhang Aiping, Huang Zhou, He Xiangning, Ye Huanhua, Liu Baorui, Meng Huiying, Wang Changsheng and Ji Xianlin, rare books “Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Xiu Zhen Chu Xuan”, “Wang Lin Chuan Quan Ji”, “Song Yuan Xue An”, “Zheng Shi Zhou Yi”, “Zhou Li Zheng Yi”, “Yin Xue Wu Shu”, “Zhong Xi Ji Shi Liu Zhao Wen Qi”, “Shi Ji Lun Wen”, “Shi Zhu Su Shi”, “Gu Wen Yue Xuan Bu Fen Juan”, “Shui Hu Ren Wu Quan Tu”, “Li Dai Yu Di Yan Ge Xian Yao Tu”, “Da Qian Tu Shu”, “Tao Yuan Ming Ji” and “Hua Yang Guo Zhi”.
Size: 8.2×10.6×0.4 inches.
144 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings, Yonghe Jiacheng 2013 Spring Auction, June 1, 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.