Rare Books and Scholar’s Rocks, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 24 July 2011 Sale Catalogue

Category:

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and covers edges slightly worn. Pencil marks on a few pages. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
1034 lots, rare books and scholar’s rocks, including “Xiao Jing”, “Song Ta Luo Chi Miao Bei”, “Zhen Cao Qian Zi Wen”, “Tang Ta Shi Qi Tie”, “Tai Xia Xin Zou”, “Ji Gu Suan Jing”, “Lun Yu Ji Jie”, “Tao Yuan Ming Shi”, “Shuo Wen Jie Zi Zhu”, “Wu Li Tong Kao”, “Wen Mei Zhai Shi Jian Pu”, “Er Ya Yin Tu”, “Heng Yang Zha Ji”, “Hou Han Shu”, “Zhou Yi Zhu Shu”, “Nan Shi”, “Song Shi”, “Chu Ci Juan”, “Da Xue Zhen Jie”, “Shi Wen Lei Ju”, “Han Wen Kao Yi”, “Fan Wen Zheng Gong Ji”, “Li Wen Xi Ji”, “Jiu De Ji”, “Su Wen Zhong Gong ShiJi”, “Xi Xiang Ji”, “Chang Jiang Tu Shuo”, “Chang He Zhi Ji Kao”, “Han Li Fen Yun”, “Zhou Li Jing Hua”, “Nan Zhao Ye Shi”, “Han Mo Zhi”, “Suan Xue”, “Bai Xiao Tu”, “Jing Gang Jing Zhu”, “Jian Li Hui Zuan”, “San Guo Zhi”, “Kun Qu Cui Cun” and “Tai Ping Yu Lan”, rubbings “Han Ren Ming”, “Yan Zhen Qin Zheng Zuo Wei Tie”, “Zhang Meng Long Bei”, “Han Mu Hua Xiang Shi Ta”, “Qi Guo Gu Tao Wen Lue” and “Shi Men Song”, manuscripts by Xu Fang, Liang Dingfen, Weng Tongshu, Zhang Tingji, Chen Jieqi, Liu Taixi, Cao Hongxun and Yuan Kewen, Ying, Taihu, Lingbi stone Shanzi.
Size: 6.7×8.2×0.7 inches.
361 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Scholar’s Rocks, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 24 July 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *