Rare Books, Beijing Debao 2009 Spring Auction, May 28, 2009 Sale Catalogue

$90.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
397 lots, rare books including manuscripts by Guo Moruo, Zheng Quanzhong, Weng Tonghe, Zhou Fu, Zhang Renjun, Chen Zizhan, Zha Shibiao, Sun Yiyan, Li Hongzao, He Weihan, Lin Zhinan, Wu Tinfang, Wu Shumei, Pan Xiaosu, Lin Shaonian, Xu Jue, Ni Du, Zhang Yu, Fang Yanzhao, Li Chengshi, Wang Peng, Li Hongzhang, Yuan Xuechang, Zhang Yinhuan, Pan Shi’en, Xu Tong, Shen Dacheng, Ren Daorong and Pan Yijun, rare books “Fan Wen Zheng Gong Ji”, “Ou Yang Wen Ji”, “Sun Zong Bo Ji”, “Zhao Ming Wen Xuan”, “Shi Ji Ping Lin”, “Li Dai Ming Chen Zou Yi”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Shi San Jing Zhu Shu”, “Yi Yuan Ming Yan”, “Qun Jing Yin Bian”, “Fa Shu Kao”, “Han Shi Yin Zhu”, “Xu Zhou Ti Ba”, “Lu Xuan Gong Ji”, “Ye Tan Sui Lu”, “Qiu Jing Shan Fang Wai Ji”, “Cai Diao Ji”, “Tao Shi Hui Zhu”, “Du Lv Jian Zhu”, “Qing He Shu Hua Fang”, “Gu Yi Cong Shu”, “Jin Shi Ju”, “Hai Zang Lou Shi”, “Zhou Yi Guan Xiang”, “Shi Lei Fu”, “Shi Gu Wen Ji Shi”, “Huang Han Bei Kao”, “Liu Zhao Wen Qi”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Han Shu Ping Lin”, “Xin Lie Guo Zhi”, “Xi Hu Zhi”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Ying Xiong Pu Tu Zan” and “Wang Sheng Lun Zhu”, rubbings “Xia Cheng Bei”, “He Lan Dong Yin Du Gong Si Shi Jie Tuan Fang Hua Ji Shi” (L’ambassade de la Companie Orientale des Provinces Unies vers Provinces Unies vers L’empereur de la Chine, ou Grand Cam de Tartarie), “Dao Tong Da Cheng”, “Dao Xue Yuan Yuan Lu”, “Song Hui Zong Shu Shi Juan” and “Da Gu Zhai Gu Zheng Lu”.
Size: 8.2×11.2×0.5 inches.
299 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Debao 2009 Spring Auction, May 28, 2009 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.