Rare Books, Beijing Debao 2016 Summer Auction, August 28, 2016 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
610 lots, rare books including “Dong Shu Du Shu Ji”, “Fen Lei Bu Zhu Li Tai Bai Shi”, “He Dong Xian Sheng Ji”, “Chang Li Xian Sheng Ji”, “Bi Hai”, “Chu Tan Ji Cun”, “Tai Ping Yu Lan”, “Nan Tang Shu”, “Su Chang Gong Wai Ji”, “Han Shu Ping Lin”, “Yu Zhi Yuan Ming Yuan Shi”, “Pei Wen Zhai Yong Wu Shi Xuan”, “Xu Zhou Ti Ba”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Tang Lu Xuan Gong Ji”, “Du Shu Za Zhi”, “Guang Han Wei Cong Shu”, “Wu Li Tong Kao”, “Fu Jian Tong Zhi”, “Wu Yi Shan Zhi”, “Du Gong Bu Ji”, “Tao Hua Shang Chuan Qi”, “Lun Yu Ji Zhu”, “Shi Jing Ji Zhu”, “Tao Yuan Ming Sheng Jing Er Juan”, “Shang Shu Gu Wen Shu Zheng”, “Er Yi Shi Si Pu”, “Bao Hui Lu”, “Jie Zi Yuan Hua Zhuan”, “Shi Zhu Zhai Shu Hua Pu”, “Wang Ye Mei Lan Zhu Pu”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Mei Hua Xi Shen Pu”, “Bai Ling Xue Shan”, “Jiu Du Wen Wu Lue”, “Li Wen Zhong Gong Chi Du”, “You Xi Da Guan” and “Shi Gu Shi Wen”, manuscripts by Li Hongzhang, Pu Ru, Qian Shaowu, Zeng San, Guo Bingwen, Yang Dezhi, Zhou Changfu and Di Pingzi, rubbings “Xia Cheng Bei”, “Yan Qin Li Bei”, “Bei Wei Yuan Yan Mu Zhi Ming”, “Da Tang San Zhang Sheng Jiao Xu”, “Zhang Meng Long Bei”, “Yan Shi Jia Miao Bei”, “Cao Zhen Bei” and “Qiu Bi Tang Fa Shu”.
Size: 8.5×11.2×0.4 inches.
162 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Debao 2016 Summer Auction, August 28, 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.