Rare Books, Beijing Debao Autumn 2017 Auction, 23-25 November 2017 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pencil marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
616 lots, rare books including manuscripts by Chen Baochen, Ye Gongchuo, Chen Hongshou, Fu Zengxiang, Hu Wenkai, Chen Zengyou, Gao Huangqi, Chen Yan, Song Xiaolian, Wei Zixi and Zhang Henshui, rare books “Gu Yue Xuan Ci Kao”, “Wang Shi Shan Yi Shu”, “Ben Cao Gang Mu”, “Jing Yue Quan Shu”, “Nei Wai Liang Ke”, “Shang Han Di Yi Shu”, “Da Tang Xi Yu Ji”, “Hou Han Shu”, “Jing Zhong Ji”, “Zhou Shi Zhe”, “Qin Ding Quan Tang Wen”, “Qian Wen Liu Shu Tong Yao”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Tui Geng Tang Ji”, “Qing Zun Ji”, “Fu Hui Quan Shu”, “Xue Hai Tang Ji”, “Xiu Xiang Jin Gu Qi Guan”, “Xiang Jun Zhi”, “San Guo Yan Yi”, “Qu Yuan Fu”, “Gu Ben Xi Qu Cong Kan Wu Ji”, “Lie Xian Quan Zhuan”, “Ming Bi Ji Sheng”, “Ji Ya Zhai Hua Pu” and “Fo Jing Can Ye”, rubbings and seal impressions “Huang Bin Hong Chang Yong Yin Ji”, “Pan Tian Shou Chang Yong Yin Ji”, “Fei Hong Tang Yin Pu”, “Han Bei Hai Xiang Jing Jun Bei”, “Yan Shi Jia Miao Bei”, “Ji Sheng Jiao Zi Shi Deng”, “Chun Hua Ge Tie Shi Wen”, “Huang Pu Fu Jun Bei”, “Fu Lu Shou Ta Pian”, “Fa Tie Ta Pian”, “Lan Ting Xu” and “Han Shi Hu Ta Pian”.
Size: 8.5×11.2×0.5 inches.
199 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Debao Autumn 2017 Auction, 23-25 November 2017 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.