Rare Books, Beijing Debao Summer 2012 Auction, 1 September 2012 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
789 lots including manuscripts by Zeng Zizhuan and Fu Zengxiang, and rare books as “Bo Ya Xin Fa”, “Shan Han Lun Tong Jie”, “Wei Shu Lie Zhuan”, “Tai Ping Yu Lan”, “Qin Ding Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Jing Ji Lei Bian”, “Gu Quan Cong Hua”, “Wen Xian Tong Kao”, “Ci Lin Yun Shi”, “Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Zhuang Zi Ji Shi”, “Hu Shan Bian Lan”, “Tang Yu Lin”, “Meng Zi”, “Shang Han Lun”, “Ri Jiang Si Shu Jie Yi”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Zhuang Zi Ji Jie”, “Hong Lou Meng Can Ben”, “Nan Tang Shu”, “Han Xi Shu Fa Tong Jie”, “Qi Bai Shi Yin Pu”, “Zheng Gong Mu Ji”, “Xi Ping Shi Jing Ta Pian”, “Ou Yang Lv Geng Xin Jing”, “Mao Gong Ding Ta Pian”, “Si Ma Gong Shen Dao Bei”, “Shi Fang Gu Shou Xu”, “Tang Di Liang Gong Bei”, “Xue Quan Bei Ji Liao”, “Ma Gu Xian Tan Ji”, “Ruo Zhai Ji”, “Yin Bing Shi Quan Ji”, “Hong Zhu”, “Lu Xun Quan Ji”, “Gu Yu Tu Kao”, “Liang You Sun Zhong Shan Ji Nian Te Kan”, “Dong Po Qi Ji, San Guo Zhi Yan Yi”, “Li Hong Zhang Da Shi Ji”, “Xi Xue Hui Kao”, “Guang Yang Za Ji”, “Ci Yuan”, “Zhong Guo Zao Qi Yi Shu Shi” (Histoire des Arts Anciens de la Chine), “Zhong Guo Ming Sheng”, “Zhong Hua Ming Hua” (Chinese Pictorial Art), “Gu Gong Bo Wu Yuan”, “Xi Sai Luo Yan Jiang Ci Xuan”, “Zhong Guo Jin Kuang” (Das China Von Heute), “Ma Ke Bo Luo You Ji” (The Travels of Marco Polo), “Ci Xi Tong Zhi Xia De Zhong Guo” (China Under the Empress Dowager) and “Da Qian Shi Jie”.
Size: 8.5×11.2×0.6 inches.
216 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Debao Summer 2012 Auction, 1 September 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *