Rare Books, Beijing Debao Summer 2018 Auction, 29 July 2018 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and back cover top edge slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
724 lots, rare books including manuscripts by Yu Chunqi, Hu Yonghuan, Yu Yue, Xu Shujun, Chen Hao, Peng Zuxian, Wei Rongguang, Xu Yongyi, Xue Fucheng, Shen Congwen, Liu Bangji and Xie Zhenqing, rare books “Qi Jia Yin Ba Hui Ji”, “Shi Jing Tong Kao”, “Ming Tai Zu Gong Cheng Tu”, “Qing Yin Ji Yao”, “Shi Ci Za Ti”, “Cao Shu Qian Zi Wen”, “Zhou Shao Bai Fa Shu”, “Jing Shi Geng Zi Bao Lu”, “Lu Xun Za Wen Yan Jiu”, “Ben Cao Gang Mu”, “Yi Fang Ji Jie”, “Wen Bing Tiao Bian”, “Jin Shi Fa Yi Xue”, “Jiu Ji Bian Lan”, “Zang Wen Fo Jing”, “Hua Shan Shan Ji”, “Gu Yi Chong Shu”, “Zeng Guo Fan Quan Ji”, “Shi Ji”, “Shi San Jing Zhu Shu”, “Tao Yuan Ming Wen Ji”, “Gu Pin Jie Lu”, “Li Dai Ming Yuan”, “Yang Zhou” “Hua Fang Lu”, “Chang Li Xian Sheng Ji Zhu”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Han Xi Yu Tu Kao”, “Zhang Shi Zong Pu”, “Xing Ping Da Cheng”, “Zhong Xi Ji Shi”, “He Luo Li Shu”, “Shuo Tang Qian Zhuan”, “Hai Guo Tu Zhi”, “Meng Hao Ran Ji”, “Gu Miao Ji”, “Tuo Huan Zhe”, “Kang Xi Zi Dian”, “Ji Gu Lu”, “Zhong Guo Xi Fu Fu Zhuang Tu An”, “A Shi Ma”, “Shi Zhu Zhai Jian Pu” (Chinese Poetry Paper by the Master of the Ten Bamboo Hall) and “Jie Zi Yuan Shu Zhuan”, rubbings “Cao Quan Bei”, “Shi Ba Luo Han”, “Sheng Ji Tu”, “Jin Xue Jie”, “Yue Li Shi Bei”, “Dong Fang Xian Sheng Hua Zan”, “Wang Xi Zhi Zhi Kai Shu Dao De Jing”, “Xi Xia Song”, “Da Tang Zhong Yu Song”, “Feng Long Shan Bei”, “Yang Shu Gong Can Bei”, “Yan Shi Jia Miao Bei”, “Jing Jiao Liu Xing Zhong Guo Bei”, “Lan Ting Xu” and “Yun Shou Ping Shu Fa Tie”.
Size: 8.5×11.2×0.4 inches.
186 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Debao Summer 2018 Auction, 29 July 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.