Rare Books, Beijing Haiwangcun 2011 Spring Auction, 28 May 2011 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
662 lots, rare books including manuscripts by He Zhongzheng, Jiang Jieshi, Jiang Jingguo, Chen Bulei, Hu Shi, Yu Pingbo, Liang Sicheng, Wang Zhaowen and Li Qun, rare books “Xin Bian Fang Yu Sheng Lan”, “Du Gong Bu Cao Tang Shi Jian”, “Zhao Ming Wen Xuan”, “Zhou Yi Chuan Yi”, “Tia Xuanjing”, “Du Zi Mei Shi Ji”, “He Dong Xian Sheng Ji”, “Po Xian Ji”, “Lu Fang Weng Quan Ji”, “Zhong Yong Huo Wen”, “Zhu Zi Yu Lei”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Li Tai Bai Quan Ji”, “Hu Wen Zhong Gong Yi Ji”, “Er Ya Meng Qiu”, “Zhu Xuan Shi Gao”, “Li Shu Tong Gu”, “Shu Jing Ji Zhuan”, “Si Shu Ji Zhu Zhi Jie Shuo Yue”, “Dong Du Shi Lue”, “Zhuang Zi Ji Jie”, “Qun Shu Yi Bian”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Yin Xue Wu Shu”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Chang Li Xian Sheng Ji Zhu”, “Liu Zhao Wen Qi”, “Tong Ying Lun Shu”, “Qin Ding Shu Jing Tu Shuo”, “Qin Ding San Guo Zhi”, “Liao Shi”, “Gu Shi Shu Pu”, “Kong Zi Jia Yu”, “Sheng Ji Tu”, “Liao Zhai Zhi Yi Xin Ping”, “Hong Lou Meng”, “Bei Ji Qian Jin Yao Fang”, “Ji Gu Yin Pu”, “Qi Bai Shi Yin Pu”, “Gu Quan Hui”, “Qian Zhi Xin Bian”, “Ri Xia Jiu Wen”, “Shun Tian Fu Zhi”, “Chang Sha Xian Zhi”, “Huang Shan Ji Sheng”, “Hai Guo Tu Zhi”, “Xu Wen Gong Ji”, “Hang Cang Lou Shi”, “Mao Ze Dong Xuan Ji”,” Ya Xi Ya” (Asia), “Qing Dai Xue Zhe Xiang Zan” and “Bei Fa Hua Shi”, rubbings “Long Cang Shi Bei”, “Duo Bao Ta Bei”, “Tang Dong Fang Shuo Hua Zan”, “Bei Wei An Le Wang Yuan Zhen Mu Zhi”, “Wei Zhai Jun Wang Fei Chang Shi Mu Zhi”, “Huang Wen Jie Gong Fa Shu Shi Ke”, “Kuai Xue Tang Fa Shu”, “San Xi Tang Fa Tie” and “Zhu Ta Jin Gang Jing”.
Size: 8.2×11.2×0.8 inches.
382 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Haiwangcun 2011 Spring Auction, 28 May 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.