Rare Books, Beijing Zhende 2017 Autumn Auction for Fifth Anniversary, December 24, 2017 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot worn with about 1cm split on the top. Front cover bottom corner slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
816 lots, rare books including manuscripts by Lv Sibai, Wang Zhisheng, Lu Xun, Fei Xinwo and Shu Tong, rare books “Zhong Wai Di Li Shi”, “Shuo Ling Za Lu”, “Shang Zi Jiao Ben”, “Jin Shi Suo”, “Luo Tuo Hua Bao”, “Jian Yu Ji”, “Fan Chuan Wen Ji”, “Guo Yu”, “Si Shu Ji Zan”, “Zhan Guo Ce”, “Qian Han Shu”, “Wu Lun Shu Juan”, “Han Shu Ping Lin”, “Liao Shi”, “Si Shu Meng Kao”, “Han Shu Lie Zhuan”, “Ji Nan Fu Zhi”, “Qian Shan Tang Ji”, “Ren Pu Lei Ji”, “Lun Yu”, “Shui Jing Zhu”, “Jing Shi Wen Da”, “Mo Zi”, “Er Shi Er Shi Zuan Lue”, “Pei Wen Zhai Guang Qun Fang Pu”, “Du Gong Bu Ji”, “Gao Shi Zhuan”, “Huai Yang Shui Li Tu Shuo Huai Yang Zhi Shui Lun He Ce”, “Tai Shang Gan Ying Pian Tu Shuo”, “Jing Yue Quan Shu” and “Guo Li Bei Ping Tu Shu Guan Cang Fang Zhi Mu Lu”, rubbings “Kong Zi Miao Han Wei Bei”, “Mi Shu Han Gong Chen Zan”, “Liu Gong Quan Tie”, “Dong Wei Jing Shi Jun Bei”, “Zheng Wen Gong Xia Bei”, “Lu Xiang Yi Ying Bei” and “Xi Ping Shi Jing”.
Size: 8.3×11.2×0.7 inches.
288 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Zhende 2017 Autumn Auction for Fifth Anniversary, December 24, 2017 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *