Rare Books, Canaan International Auction 3rd Art Auction, January 5, 2014 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. Pencil marks with realised price on a few pages. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
507 lots, rare books including “Yang Zhou Cheng Shou Ji Lue”, “Qin Ding Da Qing Hui Dian”, “Da Yan Ji”, “Hai Cang Lou Shi”, “Lin Wen Bian Lan”, “Hou Shan Ji”, “Shuo Wen Shi Li”, “Zhan Guo Ce”, “Xuan Ji Han Yin Fen Yun”, “Tian Lu Ge Wai Shi”, “Nan Yue Bi Ji”, “Yan Zhou Jin Shi Lu”, “Shui Jing Ji”, “Si Ma Wen Yuan Ji”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Gu Wen Si Sheng Yun”, “Dun Jia Quan Shu”, “Tang Tu Li Dai Yan Ge Tu”, “Fen Zhuan Lou”, “Wang Du Xian Xiang Tu Tu Shuo”, “Lai Wu Xian Xiang Tu Zhi”, “Qing Liang Shan Zhi”, “Cang Xian Zhi”, “Ding Hai Xian Zhi”, “Yi Xue Qi Meng”, “Shan Han Ming Li Lun”, “Ben Jing Feng Yuan”, “Zhen Jiu Da Cheng”, “Guang Zi Yi”, “Lao Zi Dao De Jing”, “Cha Xiang Shi Jing Shuo”, “Tai Xuan Ji Zhu”, “Ya Qu Cang Shu”, “Shuo Wen Tong Jian”, “Man Wen Sheng Xun”, “Shi Zheng Lu”, “Tang Shi Pin Hui”, “Yuan Shi Yi Wen Zheng Bu”, “Xiao Shi Shan Fang Yin Pu”, “Shi Zhu Zhai Hua Pu”, “Kong Lin Yi Ji” and “Kang You Wei Da Tong Shu Shou Gao”, rubbings “Xi Yue Hua Shan Miao Bei”, “Zheng Wen Gong Zhi Bei”, “Huan Fu Bei”, “Huang Wen Jie Gong Li Hua Shi”, Jian Zhen Tie”, “Yan Jia Miao Bei” and “Zhang Meng Long Bei”.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
150 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Canaan International Auction 3rd Art Auction, January 5, 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *