Rare Books, Cathay Bookshop 53th Auction, 11 September 2010 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Light watermarks on top of covers and first pages. Most lots marked with realised price using ballpoint pen. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
936 lots, rare books including “Bai Shi Mo Miao”, “Xin Huo Zhen Zhuan”, “Wen Wu Te Kan”, “Zhong Guo Gai Shu”, “Zhong Guo Ren de Sheng Huo” (Life in China), “Zang Di Zhi Lv”, “1924 Ba Li Ao Yun Hui”, “She Hui Jie Gou Xue”, “Xin Sheng”, “Li Shi Xie Zhen”, “Hu Shi Wen Cun”, “Ban Nong Za Wen”, “Gu Huai Shu Wu Ci”, “Zhong Guo Xiao Shuo Fa Da Shi”, “Sheng Huo Za Zhi”, “Shuo Wen Shi Li”, “Yu Tang Zi Hui”, “Jin Hu Jing Cui”, “Fu Jia Xun Du Ge Yan”, “Zhuang Zi”, “Shu Jing Jing Hua”, “Shi Tong Tong Shi”, “Hou Han Shu”, “Si Jia Xuan Ji”, “Shi Yi Ji”, “Ming Xian Shou Zha”, “Li Dai Gu Qian Tu Shuo”, “YI Fang Shi Jue”, “Li Zhao Shi Yin”, “Xin Bian Shi Yun Da Quan”, “Wen Jian Zi Xia Er” and “Shang Xia Gu Jin Tan”.
Size: 8.2×11.2×0.2 inches.
112 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Cathay Bookshop 53th Auction, 11 September 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *