Rare Books, Cathay Bookshop 61th Auction, 28 February -2 March 2013 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
847 lots, rare books including “Qi Bai Shi Zuo Pin Ji”, “Pan Tian Shou Hua Ji, Ren Bo Nian Hua Ji”, “Mei Qing Huang Shan Tu Ce”, “Song Ren Bai Hua Tu”, “Zhao Zong Zao Zuo Pin Xuan Ji”, “Zhong Guo Jing Duan Tu An”, “Dun Huang De Mei Shu”, “Hu Nan Han Dai Qi Qi Tu Lu”, “Li Ji Pang Xun”, “Dong Po Ce”, “Guo Yu”, “Chuan Tong Dian Ji Ban Hua”, “Ou Yang Wen Zhong Gong Quan Ji”, “Dong Po Xian Sheng Quan Ji Lu”, “Shuo Wen Jie Zi Zhu”, “Di Yi Lou Cong Shu”, “Cha Shi Hua Yue Ji”, “Chang Li Xian Sheng Shi Zhu Ji”, “Lv Ye Xian Zong”, “Lao She Zuo Pin”, “Wu Zhao Ming Chen Yan Xing Lu”, “Lian Pu”, “Hai Zang Lou Shi”, “Li Xiao Mei Mo Pu”, “Zhong Ding Zi Yuan”, “Zhang Shi Yi Tong”, “Mao Ze Dong Ji”, “Tao Yuan Ming Shi Jian Zhu”, “He Shi Yu Lin”, “Wen Yi Za Zhi”, “Zhong Guo Xiao Shuo Shi Lue”, “Chang An Shi Ji Kao” and “Tai Shan Tu”, rubbings “Wei Jing Shi Jun Bei”, “Li Qi Bei”, “Han Yong Jian Wu Nian Ke Shi”, “Han Huang Cheng Yan Bei Bing E”, “Fan Fu Jun Bei”, “Han Ke Shi”, “Xi Yue Hua Shan Miao Bei”, “San Zhang Sheng Jiao Xu” and “Yan Jia Miao Bei”.
Size: 8.2×11.2×0.2 inches.
102 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Cathay Bookshop 61th Auction, 28 February -2 March 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.