Rare Books, Cathay Bookshop 69th Auction, 19-20 March 2015 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Most lots marked with realised price using pencil. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
577 lots, rare books “Qi Baishi Hua Ji”, “Li Ke Ran Hua Ji”, “Zhong Guo Gu Dai Mu Ke Hua Xuan Ji”, “Zhong Guo Li Dai Di Hou Xiang”, “Shu Dao Yi Shu”, “Shen Xue Zhi Lu”, “Ying Guo Diao Su Zhen Pin Ban Hua Ji” (The Sculpture Gallery), “Zhong Guo Yi Pie” (Peeps into China), “Bei Jing Qu Jing”, “San Guo Zhi Quan Tu”, “Man Zhou Shi Bian Hui Juan”, “Fei Hu Dui Xue Fu”, “Qing Rong Ju Shi Ji”, “Li Ming Zhong Ying Zao Fa Shi”, “Wei Shu”, “Si Shu Ping”, “Shi Ji Zuan”, “Kun Xue Ji Wen”, “Qing Shi Gao”, “Jin Ping Mei Ci Hua”, “Chang Li Xian Sheng Ji”, “Jia Zi Xin Shu”, “Hu Wen Zhong Gong Yi Ji”, “Du Shu Hou”, “Chun Qiu Gong Yang Zhuan”, “Ci Lin Ji Shi, Xun Zi Ji Jie”, “Gu Yue Xuan Ci Kao”, “Jiu De Shu Wen”, “Xiang Lan Ci”, “Zhu Zi Shi Yi Bu Zheng”, “Guo Chao Hua Zheng Lu”, “Song Fu Zhou Ben Li Ji”, “Zhu Shu Ji Nian”, “Hou Han Shu”, “Xin Yue Quan Shu”, “Di Xue, Hai Lu”, “Du Shi Jing Quan”, “Ben Cao Gang Mu Tu”, “Kang Xi Zi Dian”, “Pei Wen Yuen Fu”, “Gu Qian Da Guan”, “Dong Zhou Lie Guo”, “Shui Hu Yan Yi”, “Kun Qu Xin Dao”, “Shui Mei Ren”, “Su Xiao Mei”, “Yu Quan Shan Kao Gong Ji Ji Di Ming Biao”, “Qin Ding San Xi Tang Fa Tie Zheng Xu Ji, Qi Bai Shi Ji Ya Tu”, “Qu Yuan Xiang” and “Ren Bo Nian Hua Ce”, rubbings “Han Hua Xiang Shi”, “Han Shao Ren Can Shi”, “Jiu Ta Zhang Meng Long Bei”, “Han Shao Ren Can Shi”, “Sui Qi Di Shi Bei”, “Tang Yu Fu Shi Ban Jie Bei”, “Sui Qi Di Shi Bei”, “Qing Tong Qi Ta Pian” and “Hua Xiang Shi Ta Pian”.
Size: 8.2×11.2×0.2 inches.
88 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Cathay Bookshop 69th Auction, 19-20 March 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.