Rare Books, China Guardian 1995 Spring Auctions, May 10, 1995 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Spine head slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
104 lots, rare books including official and private letters by Emperor Kang Xi, He Shen, Yao Baoming, Emperor Xian Feng, Chen Hongshou, Shen Quan, Wang Wenzhi, Shen Baozhen, Zeng Guofan, Yu Yue, He Shaoji, Pan Zuyin, Wu Dacheng, Weng Tonghe, Xu Yongyi, Kang Youwei, Yuan Kewen, Zhu Fa, Ming Xianzong and Leng Mei, rare books “Zhou Yi Ben Yi” by Zhu Xi, “Qin Ding Shi San Jing Zhu Shu”, “Qing Ke Shu Ban Ling Ban”, “Han Shang Yi Zhuan”, “Zhen Guan Zheng Yao” By Wu Jing, “Kong Zi Sheng Jing Tu” (The Holy Pictures of the Life of Confucius) , “Sheng Ji Tu” by He Ting Rui, “Zhan Guo Ce” (the Strategy of Warring State Period), “Jin Shi Suo” by Feng Yunpeng, “Chun Hua Ge Fa Tie Hui Kao” (Texfaual Resteach of “the Chun Hua Ge Tie”), “Li Shi” by Hong Shi, “Tong Yin Lun Hua”, “Shen Hua Ji”, “Bai Mei Li Tu”, “Wan Xiao Tang Hua Zhuan”, “Bai Die Tu Yong”, “Shi Zhu Zhai Shu Hua Pu”, “Jie Zi Yuan Hua Zhuan” by Li Yu, “Zheng Gou Ban Hua Shi Tu Lu” by Zheng Zhenduo, “Bai Hua Shi Jian Pu”, “Qi Men Dun Jia Da Quan”, “Chen Hongshou Yin Pu” (Collection of Seal Impression Engraved by Chen Hongshou) and “Fu Lu Yin Cun” by Wu Changshuo, Periodical, Foreign Edition and Photocopy Books “Dong Yi Bao Jian”, “Guo Shi Lue”, “Mao Shi Pin Wu Tu Kao” (Pictures about Animal and Plant of the Books Song), “Zhi Na Li Da Yan Ge Tu” (the Atlas of China History) , “Si Ku Quan Shu Zhen Ben Chu Ji” (The Collection of Rare Books Chosen from Si Ku Quan Shu).
Size: 8.1×10.6×0.2 inches.
112 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, China Guardian 1995 Spring Auctions, May 10, 1995 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.