Rare Books, China Guardian Quarterly Auctions, September 20, 2014 Sale Catalogue BJ1238

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
649 lots, rare books, manuscripts, rubbing books, paintings and calligraphies including works by Su Juxian, Jin Zhi, Pu Quan, Wang Xiang, Guan Wenbin, Chen Meigong, Pan Changxu, Li Henian, Hui Xiaotong, Sun Mofo, Gao Zhenxiao, Yang Muzhi, Lu Hejiu, Cao Yunjian, Xu Xiuzhi, Yu Yue, Huang Shang, Gu Xiegang, Ling Zifeng and Guan Shanyue, paintings and calligraphies by Fang Deng, Zhang Zaixing, Fang Lishu, Zhu Angzhi, Zhang Peidun, Lin Zexu, Wang Fang, Dong Yao, Zhang Xiong, Zhang Zhaoxiang, He Chong, Zhang Zhiwan, Xia Luan, Ding Baozhen, Li Hongzhang, Lu Qiguang, Pan Zhenyong, Qian Hui’an, Zhang Jian, Liu Jiachen, He Xiangning, Feng Chaoran, Ma Yinchu, Wang Kun, Luo Anxian, Chen Duxiu, Liang Qichao, Tan Sitong, Wang Guowei, Wun Junsun, Lu Jihui, Cao Ruyuan, Meng Erzhu, Ye Jinghou, Gu Qingyao, Ma Hen, Lin Yutang, Wang Wei, Qian Mu, Gu Dingshu, Wen Yongchen, Huang Shaoqiang, Tang Yun, Bai Jiao, He Tiemei, Li Ruwei, Guo Zongyi, Wu Shixian, Chen Yuanzhang, Chen Pu, Cheng Han, Sun Rui, Su Fu, Li Qi, Deng Chengxiu and Zhou Huaimin, Rubbing books “Da Wei Yong Ping Si Nian Yuan Bao Luo Ming”, “Da Wei Xian Zu Cheng Pin Mu Zhi”, “Wei Zhang Wu Wang Fei Mu Shi Mu Zhi Ming”, “Shang Fu Zi Ding You Quan Xing Ta”, “Shi Chen Be”i, “Zhang Qian Bei”, “Cao Quan Bei”, “Li Qi Bei, Tian You Huang Di Jian Bei”, “Dong Lin Shi Bei”, “Tang Xuan Mi Ta Bei”, “Dong Fang Zan Bei”, “Chun Hua Wang Xi Zhi Fa Tie”, “San Xi Tang Fa Tie”, “Dong Fang Shuo Can Ce”, “Bie Luo Bei”, “Tang Yan Ling Ji Zi Miao Ji”, “Duan Zhou Shi Shi Ji”, “Bai Yun Ju Mi Tie”, “Han Feng Long Shan Bei”, “Ding Guo Shi Bei” and “Kong Zi Miao Tang Bei”, Rare books “Shi Lu Cang Jing Mu”, “Mo An Yi Ji”, “Meng Poci”, “Shi Gu Zhai Shi Lu”, “Long Hui Tang Shi”, “Jie Bai Tang Shi Ji”, “Cun Hui Ci”, “Ba Gu Wen Zhang”, “Duan Wang Xue Zhu Zi Nian Pu”, “Bai Jiang Tu Zhuan”, “Qing Jia Qing Shi Si Nian Gao Ming”, “Jing Bao”, “Guan Fu Zi Sheng Ji Tu”, “Xu Gu Fa Fan”, “Xi Yan Lu”, “Da Feng Tang Yin Ji”, “Tai Yi Tong Zong Bao Jian”, “Di Li Wu Jue”, “Tian Gong Kai Wu”, “Tai Shang Gan Ying Pian”, “Wen Xin Diao Long”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Mao Zhu Xi Shi Ci” and “Wang Wen Zhi Lin Tie”.
Size: 8.3×10.6×0.6 inches.
242 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, China Guardian Quarterly Auctions, September 20, 2014 Sale Catalogue BJ1238”

Your email address will not be published. Required fields are marked *