Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Inkstone and Seals, Porcelains, Beijing Zhende 2019 Summer Auction, August 25, 2019 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Covers edge slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. Two Catalogues in one as published.
1020 lots, rare books including “Qiu Pu Shuang Zhong Lu”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Guo Gu Lun Hen”, “Lao Zi Dao De Jing”, “Li Ri Hua Za Wen”, “Han Shu Zhi”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Hou Han Shu”, “Lei Lin Xin Yong”, “Xi Yu Shui Dao Ji”, “Di Li Dian Xue Han Long Jing”, “Mo Ling Ji”, “Sheng Yu Guang Xun”, “Lu Tai Chang Ji”, “Wen Yi Tiao Bian Zhai Yao”, “Chun Qiu Gu Liang Zhuan”, “Wen Xin Diao Long”, “Wen Bing Tiao Bian”, “Lin Ji Zhi Nan”, “Wen Re Xue Jiang Yi”, “Hong Lou Meng Ping Za Lu” and “Tao Zhai Ji Jin Xu Lu”, manuscripts by Qu Qijia, Qian Mu, Chen Lifu, Yu Zhongyin, Sun Dezu, Li Jianxu, Yu Minghuang, Li Jianxu, Ya Ming and Hong Yi, rubbings “Yue Wu Mu Bei Fa Shi Tie”, “Han Zhang Shou Bei”, “Gen Shi Mu Zhi”, “Bei Wei Long Men”, “Song Xue Zhai Tie”, “Han Ren Ming Bei”, “Xian Yang Bei”, “Liu Gong Quan Bei”, “Su Yu Hua Mu Zhi”, “Du Wen Zhen Gong Xiang Bei”, “Lang Shou Shang Shu Bei”, “Han Shou Ting Hou” and “Song Zu Miao Zhu Wen”, Chinese paintings and calligraphies by Feng Guangyu, Wang Yemei, Ni Tian, Shen Zhenlin, Li Kuchan, Zeng Xi, Luo Mu, Hu Xiaoshi, Zhao Puchu, Deng Rongming, Liu Zhao, Kang Sheng, Pan Gongshou, Cheng Dong, Cao Datie, Chen Yupu, Qian Du, Huang Ziyuan, Xu Zhixiang, Chen Hongshou, Ding Yanyong and He Tianjian, some Blue and White vases and incense burners, Duan inkstones, Shou Shanshi stone seals, Huanghuali brush pots and bronze figures.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
208 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Inkstone and Seals, Porcelains, Beijing Zhende 2019 Summer Auction, August 25, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *