Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 25 July 2010 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Light stains on covers. Covers edges slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
1101 lots, Rare Books, Chinese paintings and calligraphies including block printed rare books such as “Yun Nan Tian Shan Shui Hua Ce”, “Liu Ru Shi Shan Shui Ce”, “Li Chang Heng Xie Lan Ce”, “Wang Yuan Zhang Mei Hua Juan”, “Ba Da Shan Ren Shu Hua”, “Min Guo Shu Fa Tu Ce”, “Lan Ting San Jue”, “Xing Fen Lao Ren Yi Mo”, “Ming Fei Chu Shai Tu Juan”, “Shan Gu Wai Ji Shi Zhu”, “Dong Po Yi Yi, Shuo Wen Jie Zi Juan”, “Jie Zi Yuan Shu Zhuan”, “Dang Kuo Zhi, Zhong Ya Tang Wen Ji”, “San Guo Yan Yi”, “Wen Xuan”, “Tong Zhou Zhi Li Zhou Zhi”, “Guo Yu”, “Li Chang Ji Shi Ping”, “Jiu Ge Tu”, “Wen Shan Xian Shen Ji”, “Shu Bei Ji”, “Jing Shu”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Chun Qiu Hu Zhuan”, “Nan Yang Han Hua Xiang Ji”, “Da Qing Yi Tong Yu Tu” (Atlas of Qing Dynasty) “Hui Weng Bi Ji” and “Wen Hui Bao Wan Kan”, Rubbings “Lan Ting Xu Ta Ben Juan”, “Xu Luo Ren Bei”, “Diao Zun Mu Zhi”, “Yu Zhong Wu Mu Fa Shu”, “Sui Mu Zhi Liang Zhong”, “Duo Bao Ta Bei”, “Chun Hua Ge Tie” and “Wang Dang Wen Ta Pian”, manuscripts by Jiang Biwei, Wang Ruigao, Yuan Kewen, Chen Fangke, Jiang Guangnai, Wang Zhi Yi, Qi Gong, Mao Dun and Guo Moruo, Chinese paintings and calligraphies by Qian Zhenhuang, Qin Zhiji, Yu Rui, Kang Youwei, Zhang Yangqi, Yu Rui, Xu Fengbiao, Zhang Zhiwan, Chen Pu, Shen Yongsun, Zhi Feizi, Li Meiqing, Zhou Yu, Gao Weiyan, Qiu Linnan, Jiang Biao, Shi Shenhua, Tie Zhou, Lin Sanzhi, Yu Feichang, Sha Qi, Liu Guozhu, Liu Haisu, Zuo Zongtang, Dai Ci, Wu Zuoren, Wu Xiangge, Huang Zijing, Li Keran, Wu Yueshi, Yang Borun, Jin Daowu, Lai Chusheng, Zha Shibiao, Pan Lingzhao, Zhang Zhidong, Mi Fu, Gao Jianfu, Wang Yuanqi, Li Hanqing, Wang Shensheng, Shen Quan, Liu Wenxi, Cheng Zhang, Liu Kuiling, Huang Boping, Wu Youru and Luo Pin.
Size: 6.7×8.2×0.6 inches.
292 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 25 July 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *