Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 7 March 2010 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Light stains on covers. Spine head, foot and covers edges slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. Pencil marks on a few pages. Binding is sound.
960 lots, rare books, Chinese paintings and calligraphies including manuscripts by Chen Jianyu to Pan Boying, Xu Bojian to Pan Boying, “Nan Jing Gan Jiu Lu”, “Sai An Wu Ji” and “Tou Bi Ji”, rare books “Huang Ting Jian Shi Xuan”, “Huang Shan Gu Quan Shu”, “Cao Sheng Hui Bian Cun”, “Xi Mo San Shu”, “Tie Xue Cang Gui Ling Shi”, “Wu Yue Chun Qiu”, “Cang Ya Xian Sheng Jin Shi Li”, “Ri Hu Yu Chang”, “Li Pian Shi Wu Juan Xu Pian”, “Jin Shi Tu”, “Liu Zhao Tang Fu”, “Song Ben Tao Ji”, “Tong Ying Lun Shu”, “Ou Yang Wen Zhong Gong Quan Ji”, “Duan Shi Ning”, “Shi Zhu Su Shi”, “Du Gong Bu Ji”, “Dong Hua Lu”, “Mao Shi Gu Yin Kao”, “Han Li Fen Yue”, “Guo Chao Hua Wei Lu”, “Li Ji”, “Pin Luo Ang Lun Shu”, “Wang Shi Han Shi Ti Ba”, “Da Qing Guan Jie Pin Ji Ding Fu Feng Lu”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Gu Shi Gui”, “Zhong Yi Shui Hu Quan Shu”, “Yuan Qu Xuan Ling Zhong”, “Li Zi Chong Xu Zhen Jing”, “Zhong Yong”, “Li Ji”, “Han Fei Zi”, “Hou Han Shu”, “Yong Le Da Dian”, “Yin Xu Wen Zi Cun Zhen”, “Dun Huang Shi Shi Sui Jin”, “Yu Yu Jin Hua Lu”, “Yin Xu Chu Tu Bai Se Tu Qi Yan Jiu”, “Zhi Na Zhan Xian Xie Zhen” and “Fei Hong Tang Yin Pu”, rubbings “Ji Wang Sheng Jiao Xu”, “Da Tang Duo Bao Ta Bei”, “Shan Ye Ni Fo Xiang”, “Song Shan Shao Lin Shi Bei Ta”, “Shi Men Ming”, “Li Si Xun Bei”, “Gu Yu Ta Pian”, “Jia Gu Wen Ta Pian”, “Han Shi Jing Chan Shi”, “Long Men Zao Xiang Shi Er Pin” and “Yin Xu Gu Qi Wu Tu Lu”, Chinese paintings and calligraphies by Sun Yi Yan, He Linghan, Shen Zhong, Fang Jiekan, Wu De Yi, Rong Geng, Su Juxian, Zhu Kongyang, Ba Da Shan Ren, Li Liaozhu, Wang Heping, Pan Xinshe, Yao Hua, Huang Xing, Wu Rongguang, Yan Bolong, Zhang Dexiang, Sun Wen, Yu Ruchuan, Kang Sheng, Wu Baozhen, Ni Zan, Shen Yinmo, Gao Yong, Wang Mengbai, Wang Shigu, Liu Bingsen, Song Wenzhi, Ma Jin, Shao Zhang, Tian Yuan, Lou Shibai, Zheng Banqiao, Yu Youren, Sha Menghai, Tang Yifang, Shen Peng, He Jinghan, Zhao Puchu, Cao Kejia and Zhu Qizhan.
Size: 6.7×8.2×0.5 inches.
285 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Chinese Paintings and Calligraphies, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 7 March 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *