Rare Books, Dezhou Jingwei 2015 Spring Auction, 17-18 April 2015 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
821 lots, rare books including “Song Zong Jian Gong Ji”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Yi Qing Lou Shi Ji”, “San Guo Yan Yi”, “Huai Nan Zi”, “San Guo Zhi”, “Lu Qing He Ji”, “Yu Yang Xu Ji”, “Kang Xi Zi Dian”, “Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Li Bian Ba Juan”, “Zhu Zi Jia Li”, “Hou Han Shu”, “Long Zhou Ci”, “Yu Zuan Yi Zong Jin Jian”, “Er Ke Chuo Yao”, “Chun Hua Mi Ge Fa Tie”, “Pei Wen Zhai Shu Hua Pu”, “Chang Li Xian Sheng Shi Ji Zhu”, “Mo Fa Ji”, “Jin Shu”, “Gu Jin Zhu”, “Di Li Da Quan”, “Guan Zi Er Shi Si Juan”, “Ming Shi”, “Zhang Shi Cong Shu”, “Yu Quan Zi”, “Zhen Jiu Da Cheng”, “Qi Dong Ye Yu”, “Lu Fang Weng Quan Ji”, “Da Ming Yi Tong Zhi”, “Han Shu Ping Lin”, “Qin Ding San Li Zhu Shu”, “Du Gong Bu Ji”, “Nan Gong Xian Zhi”, “Zhong Yong Ji Lue”, “Si Shu Shi Wen”, “Lan Zhong Bie Lei”, “Xiao Han Tu”, “Mao Shi Zheng Jian”, “Jie Tou Ji”, “Xi Yi Wu Zhong”, “Lun Zhu Men”, “Shui Hu Zhuan”, “Ben Cao Bei Yao”, “Zhou Yi”, “Tai Shang Gan Ying Pian Tu Shu”, “Lin Wen Bian Lan Bu Fen Juan”, “Gu Shi Yuan”, “Jie Zi Yuan Hua Juan” and “Xin Hua Ban Yue Kan”, rubbings “Bai Yun Ju Mi Tie”, “Qing You Tie”, “Chun Hua Ge Tie”, “Han Shan Si”, “Bu Ke Shi Ta Ben”, “Yuan Ci Shan Bei”, “Yan Zhen Qin Shu Lu Gong Suo Jing Bei”, “Huang Xian Ju Yan Yun Mu Zhi”, “Wang Xi Zhi Shu San Cang Shen Jiao Xu”, “Zhao Meng Fu Shu Qiu Fu Jun Bei” and “Yao Mu Gong Mu Zhi Ming”, seal impressions “Lai Gu Tang Jia Yin Pu”, “Wang Bing Tie Yin Cun”, “Chun Hui Tang Yin Pu” and “Xiao Shi Shan Fang Yin Pu”.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
204 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Dezhou Jingwei 2015 Spring Auction, 17-18 April 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.