Rare Books from Ze Run Zhai’s Collection, Shandong Jinnuo 2011 First Art Auction, January 9, 2011 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
608 lots, rare books including “Shi Yi Ji, Yan Zhou Jin Shi Lu”, “MeI Cun Shi Ji, Jie Zi Yuan Hua Zhuan”, “Jian Ben Si Shu Zhen Ben”, “Li Dai Ming Chen Zhou Yi”, “Yan Zhou Shi Hua”, “Qian Shi Ji Lue”, “Tai Ping Jing Guo”, “Wu Shi Shan Zhi”, “Zun Wen Ju Shi Ji”, “Di Li Bian Zheng Shu”, “Da Xue Zhong Yong”, “Xin Zhuan Wu Fang Yuan Yin Quan Shu”, “Chuan Shan Shi Cao”, “Long Shi Zong Pu”, “Shou Qi Tang Wen Ji”, “Huang Qing Jing Jie”, “Shi Yi Ji”, “Song Ke Xiao Jing”, “Er Shi Si Shi”, “Da Qing Lv Li”, “Tao Yuan Ming Shi Ji”, “Shu Xu Zhi Nan”, “Tao Hua Shang”, “Song Qi Jia Ci Xuan”, “Shuo Wen Tong Xun Ding Sheng”, “Chu Ci Ji Zhu”, “Jie Cai Qing Ce”, “Qin Ding Si Ku Quan Shu”, “Tai Xia Xin Zhou”, “Guo Shi Lue”, “Wang Shi Hua Yuan”, “Du Fu Shi Chao” and “Shen Zhou Da Guan”, manuscripts by Deng Tuo, Zong Baihua, Mo Zong Sen, Sun Li Wen, Wang Qiye, Chen Zhongfan, Luo Genze, Tang Liang, Tian Yuan, Ai Qing, Wang Yumei, Wang Zhongwu, Wu Zehao, Fang Rongxiang, Zhu Boxiong, Liu Mina, Li Xifan, Lu Xun, Wu Renjie, Ding Baozhen, Jiang Weisong, Wu Xinlei, Deng Yinchao and Chen Qianfan, rubbings “Zheng Wen Gong Zhi Bei, Xiao Juan You Ge Fa Tie”, “Zhou Qi Xin Fu Jun Bei Ming”, “Tao Zhai Ji Jin Ji Lu”, “Wei Gao Qing Bei”, “Zheng Wen Gong Xia Bei”, “Tang Ren Shuang Gou Shi Qi Tie”, “Shi Hua Li Dai Sheng Xian Xiang Ji”, “Chu Ta San Xi Tang Yuan Ben”, “Xuan Mi Ta Bei”, “Feng Long Shan Bei”, “Xi Ping Can Bei”, “Sun Guo Ting Shu Pu” and “Qing Xiao Ge Cang Tie”.
Size: 8.3×11.2×0.6 inches.
184 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books from Ze Run Zhai’s Collection, Shandong Jinnuo 2011 First Art Auction, January 9, 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *