Rare Books (III), Cathay Bookshop 2018 Spring Auction, 26 May 2018 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks and stains on covers. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
688 lots, rare books including “Shuang Hong Kan Ji”, “Tang Zi Yi Shu”, “Chi Bei Ou Tan”, “Jie Huo Bian”, “Yuan Wen He Jian”, “Ban Qiao Ji”, “Ci Lv”, “Pei Wen Shi Yun”, “Meng Qiu Ci Gao”, “Quan Tang Shi Chao”, “Wang Zi An Ji Zhu”, “Tong Zhi Tang Jing Jie”, “Yan Shi Jia Xun”, “Mao Shi Ben Yi”, “Du Gong Bu Ji”, “Hou Han Shu”, “Tui Geng Tang Zheng Shu”, “Hu Bei Cong Shu”, “Li Dai Shi An”, “Wan Guo Tong Jian”, “Tai Ping Tian Guo Shi Liao”, “Shi Ji”, “Tang Liu He Dong Ji”, “Li Xue Zong Zhuan”, “Si Wen Jing Cui”, “Ji Xiao Xin Shu”, “Zui Cha Zhi Guai”, “Li Tai Bai Ji”, “Hua Xue Xin Yin”, “Su Wen Zhong Gong Shi Ji”, “JIn Shi San Lie”, “Wen Xin Diao Long”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Xian Fo Qi Ji”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Kong Zi Jia Yu”, “Song Shi Yi”, “Yan Jing Kai Jiao Lue”, “Xue Tang Suo Cang Gu Qi Wu Tu”, “Xiao Bei Sui Bi”, “Ge Wu Tan Yuan”, “Da Tong Xian Zhi”, “Yuan Shi Zu Pu”, “Shi Zhu Zhai Jian Pu” and “Qi Wu Tu Ce”, rubbings “Han Lu Xiao Wang Ke Shi”, “Bai Shi Shen Jun Bei”, “Han Zheng Gu Bei”, “Han Jiao Guan Bei Tie”, “Han Can Shi”, “Xi Yue Hua Shan Bei”, “Han Kong Zhou Bei Bei Ying”, “Bei Wei Zhang Meng Long Bei”, “Jiao Shan Quan Bei”, “Tang Yan Ta Sheng Jiao Xu”, “Tang Feng Su Bei”, “Tang Yu Fu Shi Ban Jie Bei”, “Wei Wang Shen Mu Zhi”, “Qin Quan Ta Pian”, “Kang Sheng Yan Tai Ta”, “Pan Jing Zheng Cang Yan”, “Wang Xizhi Shu Tie”, “Wei Liu Gen Zao Xiang” and “Fo Zao Xiang Ta Pian”.
Size: 8.2×11.2×0.8 inches.
344 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books (III), Cathay Bookshop 2018 Spring Auction, 26 May 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.