Rare Books (IV), Beijing Haiwangcun 2013 Spring Auction, 25 May 2013 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. Pen marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
542 lots, rare books including “Li Ming Zhong Ying Zao Fa Shi”, “Bai Chuan Xue Hai”, “Zhi Chang Xian Sheng Yun Shan Ji”, “Tao Lou Wen Chao”, “Xiao Jing”, “Ming Ru Xue An”, “Hou Han Shu”, “Sou Shen Mi Lan”, “Jia Xuan Chang Duan Ju”, “Jin Quan Ji”, “Hua Jian Ji”, “Wan Xing Tong Pu”, “Shuo Wen Zhen Ben”, “Song Shu”, “Da Xue Yan Yi”, “Wang Yang Ming Xian Sheng Wen Ji”, “Ming Yuan Shi Gui”, “Shi Wu Dian Hui”, “Guan Zi”, “Shan Tang Shi Kao”, “Shi Ji”, “Yu Zhuan Chun Qiu Zhi Jie”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Chun Qiu Da Shi Biao”, “Tai Ping Tian Guo Wen Shu”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Han Shang Yi Zhuan”, “Guo Yu Jiao Zhu Ben San Zhong”, “Han Fei Zi”, “Quan Tang Shi”, “Hu Wen Zhong Gong Yi Ji”, “Xiang Cao Zhai Shi Ji”, “Zhen Yi Zhai Ji”, “Li Dai Fu Chao”, “Yan Lan Xiao Pu”, “Mu Tang Chu Gao”, “Wen Xian Tong Kao”, “Sun Zi Can Tong”, “Hong Lou Meng”, “San Guo Zhi Quan Guo Yan Yi”, “Hui Tu Hou Xi You Ji, Tao Hua Shang”, “Wan Xiao Tang Shu Zhuan”, “Shu Hu Ren Wu Quan Tu”, “Wu You Ru Hua Bao”, “Bai Shi Mo Miao”, “Bai Hua Shi Jian Pu”, “Shi Zhu Zhai Hua Pu”, “Cheng Shi Mo Yuan”, “Si Ku Jian Ming Mu Lu Biao Zhu”, “Tang Tu Ming Sheng Tu Hui”, “Yuan Mi Shi Di Li Kao Zheng”, “Yun Nan Tong Zhi”, “Chang Jiang Di Fang Tu”, “Zhen Gu Zhai Yin Pu”, “Wu Chang Shuo Zi Yong Yin Ji”, “Xiao Shi Shan Fang Yin Pu”, “Jin Shi Qi” and “Quan Wu Qing Shang”, rubbings “Wei Wen Quan Song”, “Han Xi Ping Shi Jing Can Zi”, “Yu Fu Shi Bei”, “Cao Quan Bei”, “Yi Ying Bei”, “Feng Long Shan Bei”, “Zhang Meng Long Bei”, “Yan Lu Gong Shu Li Jun Bei, Luo Shen Fu”, “Deng Shi Ru Shu Yu Zhou Lun”, “Zhao Meng Fu Shu Shi Shuo”, “Zhen Shi Qian Zi Wen”, “Kuai Xue Tang Fa Shu”, “Wang Sun Yi Zhe Zhong”, “Wei Deng Bai Feng Shan She Ke Can Shi”, “Long Men Er Shi Pin”, “Lang Ya Yi Ke Shi, Xi Xia Song”, “Wei Zao Xiang” and “Qin Quan Ta Xiang”.
Size: 8.2×11.2×0.7 inches.
292 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books (IV), Beijing Haiwangcun 2013 Spring Auction, 25 May 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.