Rare Books, Jia Bao Yi Pin 2011 Autumn Auction, Jiang Han Chao Zong, Hu Bei Rare Books Special Auction, 18 December, 2011 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. Spine foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
529 lots, rare books including “Tang Xuan Zong Yu Zhu Xiao Jing”, “Bei Shou Tu Yin Ping, Zhu Shan Ci”, “Wen Guan Ci Lin, Zhi Yin Za Shuo”, “Chun Qiu Jing Zhuan Ri Yue Kao”, “Jiang Chu Hui Zou Bian Fa”, “Jiang Han Chao Zong Tu”, “Jing Han Tie Lu Huang He Tu”, “Han Kou”, “Hu Bei Cong Shu”, “Lin Chun Ge”, “Gu Jin Chi Du Mo Ji Da Guan”, “Song Nian Zhai Jian Zhi”, “Mao Ze Dong Xuan Ji”, “Tai Shang Gan Ying Pian Ji Zhuan”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Gong Chan Dang Xuan Yan”, “Shi Ji Kong Zi Shi Jia”, “Chun Qiu Ji Zhuan”, “Bei Shi Can Juan”, “Lun Yu Ji Zhu”,” Liu Ren Bing Zhan”, “Su Wen Liu Juan”, “Xuan Xuan Ji Liu Juan”, “Wen Xin Diao Long”, “Yin Qiu Cao”, “Di Qiu Shuo Lue”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Ming Zhao Bing Zhong Dian Shi Juan”, “Qin Ding Si Ku Quan Shu”, “Sheng Lv Dui Ou” and “Kang Xi Zi Dian”, manuscript letters by Gan Pengyun, Fan Zengxiang, Lu Bi, Zuo Shaozhuo, He Liangpu, Zhang Xindong, Qian Baoqing, Zheng Shouyi, Tan Jiefu, Xu Chi, Li Yuanhong and Wang Yimeng, rubbings “Wei Yuan Teng Mu Zhi Ming”, “Tang Yan Shi Jiao Miao Bei”, “Qin Li Bei”, “Tang Jing Jiao Liu Xing Zhong Guo Bei”, “Su Wen Zhong Gong Xi Hu Shi”, “Chun Hua Ge Tie”, “Gu Zuo Zhou Xian Sheng Mo Ji”, “Wen Zheng Ming San Ti Qian Zi Wen” and “Wan Xiang Tang Su Tie”.
Size: 8.3×11.2×0.5 inches.
151 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Jia Bao Yi Pin 2011 Autumn Auction, Jiang Han Chao Zong, Hu Bei Rare Books Special Auction, 18 December, 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *