Rare Books, Jiangsu Zhongshan 2013 Autumn Auction, December 23, 2013 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
520 lots, rare books including “Ou Xiang Ci”, “Xue Yuan Ci”, “Huan Xiang Shi Cao”, “Ming Qing Shi Liao”, “Jing Ji Fang Gu Zhi”, “Nong Yin Lu Wen Chao”, “Lu Jun Jiu Wen”, “Shi Xu Jie”, “Bai Mei Yin Pu”, “Gui Yuan Jing”, “Zhou Yi Ben Yi”, “Zhang Tai Yue Ji”, “Guo Yu”, “Ji Gu Ge Ju Tan Lu”, “Po Xian Ji”, “Xun Zi”, “Xiang Xue Zhai Shi Chao”, “Wang Zhen Bai Ji”, “Lin Hui Tang Wen Ji”, “Bai Sha Zi Quan Ji”, “Li Yun”, “Gu Jin Wei Shu Kao”, “Qi Quan Yi Gao”, “Lin Zheng Zhi Nan Yi An”, “Shang Han Lun Hou Tiao Ban”, “Tang Shi Ping Xuan”, “Chu Ci Ji Zhu”, “Lou Xuan Shi Ji”, “Cheng Zhai Shi Ji”, “Xiong Bai Ji”, “Ping Shui Shi Ji”, “Du Shi Yan Zhi”, “Hai Shang Fan Hua Tu”, “Qing Zun Ji”, “Du Gong Bu Ji”, “Da Xue Yi Zhen”, “Su Wen Zhong Gong Shi Bian Zhu Ji Cheng”, “Hou Han Shu Ji Jie”, “Chi Bei Ou Tan”, “Gu Shu Yin Lou Cang Shu”, “Jian Wen Ji Bi” and “Ming Fa Zhi Zhang”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
124 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Jiangsu Zhongshan 2013 Autumn Auction, December 23, 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *