Rare Books, Manuscript Letters, Chinese Paintings and Calligraphy, Shanghai International Commodity 2006 Auctions, 6 August 2006 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot, covers outside corners and front cover bottom edge slightly bumped. A few folding marks on covers. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
311 lots, including rare books “Ba Jin Lun Chuan Zuo”, “Dong Jie Yuan Xi Xian Ji”, “Chu Yin Jie Zi Yuan Hua Pu”, “Tang Liu He Dong Ji”, “Shi Wai Zhuan”, “Chou Hai Chu Ji”, “Gu Jiu Shu Xun”, “Qin Han Wen Chao”, “Ba Da Shan Ren Hua Ce”, “Qin Ding Chun Qiu Chuan Shuo Hui Zhuan”, “Shu Fang Yan”, “Ou Zhou Man You Ri Ji”, “Cao Chuan Ci”, “Min Guo Wai Jiao Tiao Yue”, “Jiang Su Di Tu Zhi, Shan Gu Shi Zhu”, “Lu Xuangong Zou Yi”, “Du Gong Bu Ji”, “MeI Cun Shi Ji Jian Zhu” and “Xin Zheng Gu Qi Tu Lu”, rubbings “Yuan Hua Guang Mu Zhi”, “Wei Wei Mu Zhi”, “Wei Jia Jin Mu Zhi Yuan Xian Mu Zhi”, “Zhang Xu Da Cao Qian Zi Wen”, “Kuai Xue Tang Tie”, “Wei Li Chao Mu Zhi”, “Jia Shi Jun Bei” and “Shuo Wen Jie Zi Xu Yan Bu Shou”, manuscripts by Pan Gongzhan, Qian Zhongshu, Tang Guizhang, Zhou Yiliang, Xia Yan, Qian Jiaju, Wei Wei, Hu Yuzhi, Xiao Qian, Wang Keyi, Shi Zhecun, Zhou Ruchang, Pen Zurun and Lv Chengjie, Chinese paintings and calligraphies by Shen Yingmo, Yang Du, Shen Yingmo, Wu Changshuo, Gu Linshi, Bai Jiao, Ling Xu, Jing Hengyi, Shen Da, Mo Yi, Tong Fu’en, Xu Jianrong, Zhao Mu, Ren Yi, Chen Shizeng, Bai He, Tang Yun, Huang Binhong, Zhang Zhiwan, Zhang Guiming, Mo Youzhi, Lin Ximing, Zhang Peicheng, Chen Peiqiu, Lv Zhenbai, Yang Yi, Xiao Haichun, Qian Maosheng, Ye Manshu, Fang Zengxian, Zhou Huijun, Guan Liang, Ma Xiaojun, Han Min, Su Yuanlei, Chen Pengju, Xu Jianrong, Xiao Ping, Chen Mo, Han Guojun, Fei Xinwo, Wang Yacheng, Pan Zuying, Fan Zhixuan, Feng Xu, Zhao Lihong, Lin Sanzhi and Han Tianheng.
Size: 8.3×11.2×0.2 inches.
56 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Manuscript Letters, Chinese Paintings and Calligraphy, Shanghai International Commodity 2006 Auctions, 6 August 2006 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *