Rare Books, Nanjing Panlong 2008 Spring Auction, May 27, 2008 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light stains and superficial marks on covers. Spine head worn. Pen marks on covers. Folding marks on bottom corner of back cover. Light watermarks on bottom corner of last 10 pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
682 lots, rare books including “Li Tai Bai Wen Ji”, “Tao Yuan Ming Wen Ji”, “Re He San Shi Liu Jing”, “Ou Yang Wen Cui”, “Xi Xiang Ji”, “Jin Shi Qi”, “Lun Yu”, “Hu Wen Zhong Gong Yi Ji”, “Ren Yu Shan Shui Ce”, “Tian Wen Tu Chao Ben”, “Yao Yuan Zhi Ri Ji”, “Du Gong Bu Ji”, “Shui Jing Zhu Tu”, “Shi Zhu Ji”, “Jie Zi Yuan Hua Zhuan”, “Ming Shi Bie Cai Ji”, “Chang Li Xian Sheng Shi Ji”, “Tian Lu Ge Wai Shi”, “Lu Xuan Gong Ji”, “Zhan Guo Ce”, “Zhuo Zheng Yuan Tu”, “Fei Hong Tang Yin Pu”, “Shi Liu Guo Chun Qiu”, “Wen Xian Tong Kao”, “Yin Shui Ci Ji”, “Kang Xi Zi Dian”, “Guo Chao Qian Jia Shi” and “Zhen Jiu Da Cheng”.
Size: 8.1×11.2×0.6 inches.
228 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Nanjing Panlong 2008 Spring Auction, May 27, 2008 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *