Rare Books Red Literature, Shandong Hongsheng 2012 Autumn Auction, 4 November 2012 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. About 3.5cm split on spine front cover bottom joint. Folding marks on bottom corner of last 6 pages and back cover. A few foxing. Otherwise in very good condition.
690 lots, including rare books “Shi Ji, Shang Yu, Jin Si Lu”, “Tang Shi San Bai Shi Li Zhu”, “Shao Ye Shan Fang Tong Ban Si Shu”, “Mo Lin Jin Hua”, “Gu Wen Yuan Jian”, “Liu Zhao Wen Qi”, “Si Sheng Yuan”, “Wen Xian Tong Kao”, “Zuo Xiu San Shi Juan”, “Ri Zhi Lu Ji Shi”, “Shang Shu Da Zhuan”, “Han Shu Ping Lin”, “Pei Wen Yun Fu”, “Sheng Wu Ji”, “Xiu Xiang Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Shui Hu Zhuan”, “Qian Han Shu”, “Qian Han Shu”, “Shang Hai Xian Zhi”, “Du Shi Fang Yu Ji Yao”, “Yu Xuan Ji Shi”, “Yang Zi Jiang Fang Xun Zhuan Kan”, “Hui Tu Xin Xiao Gu Ben Xi Xiang Ji, Xi You Zheng Shu”, “Shi Zhu Zhai Guo Pu”, “Zhong Hua Gu Jin Hua Fan”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Xu Zhi Mo Xin Wen Xue” and “Gao Qi Feng Shu Fa”, manuscripts by Zhao Yuanren, Jiang Kai, Guo Weiping, Luo Bingwen, Deng Sanmu, Wei Enxi and Li Xifan, Buddhist scriptures “Hu Guo You Min Fu Mo Bao Juan”, “Da Fang Guang Fo Hua Yan Jing”, “Ming Dai Fo Jing”, “Fo Shuo Da Cheng Tong Xuan Fa Hua Zhen Jing”, “Da Ban Nie Pan Jing Juan”, “Fo Shuo Da Cheng Tong Xuan Fa Hua Zhen Jing”, “Miao Fa Lian Hua Jing” and “Jin Gang Ban Ruo Bo Luo Mi Jing”, rubbings “Yang Zhou Ba Jing”, “Sun Guo Ting Shu Pu”, “Song Ta Jin Yi”, “Li Lang Ya Ke Shi”, “Wen Xuan Wang Miao Men Ji Ta Ben”, “Xuan Mi Ta Bei”, “Huai Su Cao Shu”, “Long Men Zao Xiang Ta Pian”, “Wang Xi Zhi San Zang Sheng Jiao Xu, Bei Lian Ji Ta” and “Wu Da Cheng Xie Ding Shi Gu Wen”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
168 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books Red Literature, Shandong Hongsheng 2012 Autumn Auction, 4 November 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.