Rare Books & Rubbing Books, Collection of Inscriptions on Bronze Wares Before Song Dynasty, China Guardian 2018 Autumn Auctions, November 21, 2018 Sale Catalogue BJ1696 BJ1697

$130.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues in one as published.
1.Rare Books & Rubbings, China Guardian 2018 Autumn Auctions, November 21, 2018 Sale Catalogue BJ1696.
247 lots, rare books and rubbings including “Sutras”, “Qin Tai Shan Shi Ke”, “Stele of Majesty Shen In Han Dynasty”, “Stele of Cuan Baozi in Jin Dynasty”, “Epitaph of Li Chao in Northern Wei Dynasty”, “Epitaph of Zhang Family in Tang Dynasty”, “Stele of Li Sixun in Tang Dynasty”, “Stele of Kong Zhou in Han Dynasty”, “Zui Weng Ting Ji”, “Stele of Yan Mao in Song Dynasty”, “Stele of Xi Xia Song in Han Dynasty”, “Stele of Madame Sun in Jin Dynasty”, “Epitaph of Yuan Yao in Northen Wei Dynasty”, “Stele of Pang Lvwen in Tang Dynasty”, “Epitaph of Jia Jin in Northern Wei Dynasty”, “Portraites of 500 Celebrities of Suzhou”, “Huang Qing Jing Jie”, “Zhong Xiao Quan Shu”, “Yu Qing Wu Ji Zong Zhen Wen Chang Da Dong Xian Jing”, “Memorial to the Throne”, “Gu Ji He Bi Shi Lei Bei Yao”, “Zhu Xuan Shi Gao”, “Mei Hua Xi Shen Pu” and “Rong Bao Zhai Zhi Shi Jian Pu”.
2.Collection of Inscriptions on Bronze Wares Before Song Dynasty, China Guardian 2018 Autumn Auctions, November 21, 2018 Sale Catalogue BJ1697.
Collection of Inscriptions on Bronze Wares Before Song Dynasty, including “Jing Wang Xi Zhi Shi Qi Tie Wen Zheng Ming Zhu Shi Ben”, “Huang Ting Jing, Jing Tang Xiao Kai”, “Sheng Jiao Xu, Qian Zi Wen”, “Xiao Zi Ma Gu Xian Tan Ji, Yi He Ming”, “Tian Fa Shen Chen Stele”, “Li Qi Stele”, “Cao Quan Stele”, “Stone-Drum Inscriptions”, “Stone of Shi Qi Tie”.
Size: 8.3×10.6×1.6 inches.
474 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books & Rubbing Books, Collection of Inscriptions on Bronze Wares Before Song Dynasty, China Guardian 2018 Autumn Auctions, November 21, 2018 Sale Catalogue BJ1696 BJ1697”

Your email address will not be published. Required fields are marked *