Rare Books, Shandong Jingwei Hongwen 2013 Autumn Auction, August 16, 2013 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
787 lots, rare books including “Xiu Xiang Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Zhou Yi Ji Jie”, “Shui Jing Ji”, “San Guo Zhi”, “Dong Po Xian Sheng Yu Tao Yuan Ming Shi”, “Zhen Jiu Da Cheng”, “Zhong Xi Ji Shi”, “Shi Ji Jing Hua Lu”, “Li Ji Zhu Shu”, “Yu Zhi Shi”, “Gu Wen Yuan Jian”, “Qin Ding Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Gu Wen Pin Wai Lu”, “Xue Shi Yi An”, “Mi Ji Tong Shu”, “Wei Ji Zi Wen Ji”, “Man Wen Sheng Xun”, “Chun Qiu Zuo Shi Yi Yi”, “Chun Qiu Jing Zhuan Ji Jie”, “Feng Zhuan Lou”, “Wen Cheng Zi Hui”, “Ji Shi Ang Cong Shu”, “Yan Zhen Qing Jia Pu”,”Lun San Min Zhu Yi” and “Ba Gong Yu Dong Zheng”, manuscripts by Qian Juntao, Wang Geyi, Pan Zhenyang, Du Zilin and Yuan Zhishan, rubbings “Jin Sun Fu Ren Bei”, “Tang Tai Wei Song Gong Shen Dao Bei”, “Wang Xi Zhi Xing Fu Shi Bei”, “Li Qi Bei”, “Long Zang Shi Bei”, “Dao De Jing Ta Ben”, “Wei Gao Qing Bei”, “Han Bei”, “Zheng Wen Gong Xia Bei”, “Shi Men Ming”, “Xuan Mi Ta Pai”, “Xing Long Jie Bei”, “Song Mu Zhi Ming”, “Miao Fa Lian Hua Jing”, “Yi Ying Bei” and “Dong Qi Chang Fa Tie”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
188 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Shandong Jingwei Hongwen 2013 Autumn Auction, August 16, 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *